42e Wa zegde doa? Doa zegde wa!

Omdat het jammer zou zijn als de dialecten in onze streek zouden verdwijnen, willen we graag dat deze dialecten weer meer gaan leven bij de mensen. Daarom roepen we jullie wekelijks op om te reageren en…42e Wa zegde doa? Doa zegde wa!

24-08-2017 22:48 – Ingezonden door Arian Compen

Omdat het jammer zou zijn als de dialecten in onze streek zouden verdwijnen, willen we graag dat deze dialecten weer meer gaan leven bij de mensen. Daarom roepen we jullie wekelijks op om te reageren en om een Nederlandse zin om te zetten naar jullie dialect.
Stuur een e-mail naar info@zurrik.com
Vorige week was de zin:
Als we naar Borkel en Schaft gaan, rijden we altijd via de Achelse Kluis.   
We kregen deze keer volgende inzendingen:
MAARHEEZE:
As wi noa Börkel en Schaft goan, rije wi altied via de kluus.
SOERENDONK:
As willie noa Börkel gón, rieje we altied óver de Kluus.
Maar ook: As eeg no Burkel en de Schaft  goj, riejen we altiet over de Achelse Kluus.
BUDEL:
As wej/willie nù Burrekel en Schaft goan, rieje we altied over de Kluus/ langs de Kluus.
BUDEL-SCHOOT:
As willie nu Burkel en Schaft gaon, rieje willie altied langs de Kluus.
BUDEL-DORPLEIN:
As we noa Bûrrekel en Schaft gûn, dan rieje we altied langs de Achelse Kluus.
HAMONT:              
As we noa Bùrrekel en Schaft goan, rij’je we altiejd langs de Kloêws.
ACHEL:
Als we ne de schaft gun, reijen we altied langs de achelse kluchs.
Maar ook: As wijllie nô Burrekel en Schaft goan,rijen wijllie altieèd langs de Achelse kluuis.
NEERPELT:
As we no Burkel en Schaft goan, riejen wellie altied langs de Achelse kluis.
Maar ook: As we noa Börkel en Schaft gön, rieje we aaltied langs de Aachelse Kluus.
GEEL:
As we no Borkel en Schaft goan, rijn we altij via de Achelse Kloawes.
WEERT:
As vae noa Bõrrekel en Schaft goan dan rijje vea altieed via de Achelse Kloees.
EINDHOUT:
As welle noar Beurkel en schaaft  gaon , goan welle altaad laangs de Achelse kluias .

Mocht je nu iets lezen waarvan je vindt of denkt dat het niet klopt, laat dat dan even weten. We willen hier laten zien dat er wel degelijk verschillen zijn, maar ook duidelijk maken hoe klein deze verschillen vaak zijn. Verder staat het vrij om te reageren en om verhalen in te zenden. Zolang het maar over onze dialecten gaat. Zo maken we er samen een levendige rubriek van.
De te vertalen Nederlandse zin voor volgende week is:
Als ik zonder bril in de zon ga, herken ik niemand.

Stuur deze zin in jouw dialect VÓÓR DINSDAG naar info@zurrik.com dan plaatsen we volgende week de reacties en een nieuwe zin om te vertalen.

Powered by Blog Grabber