ALV sv Budel op 12 oktober 2017

Namens het bestuur van sv Budel nodigt voorzitter Jack Beckers alle leden van onze vereniging uit voor het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) welke gehouden wordt op donderdag 12…ALV sv Budel op 12 oktober 2017

29-09-2017 10:56 – Ingezonden door Redactie

Namens het bestuur van sv Budel nodigt voorzitter Jack Beckers alle leden van onze vereniging uit voor het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) welke gehouden wordt op donderdag 12 oktober 2017. Zoals altijd zal deze ALV gehouden worden in de kantine van onze vereniging. De ALV zal door de voorzitter geopend worden om 21.30 uur en het bestuur zal erop toezien dat de vergadering uiterlijk om 23.00 uur zal worden gesloten. In verband met de ALV zullen alle seniorenteams op deze datum om 21.00 uur stoppen met trainen. De agenda van de ALV is te vinden om de website van sv Budel: www.svbudel.nl

Powered by Blog Grabber