Behoefte aan grond om zelf te bouwen in Maarheeze

Na enkele bijeenkomsten met inwoners die graag in Maarheeze willen blijven wonen, heeft CDA Cranendonck een inventarisatie gehouden om de woonbehoefte concreter in beeld te brengen. Uit de 24 reacties…Behoefte aan grond om zelf te bouwen in Maarheeze

06-07-2017 15:07 – Ingezonden door Redactie

Na enkele bijeenkomsten met inwoners die graag in Maarheeze willen blijven wonen, heeft CDA Cranendonck een inventarisatie gehouden om de woonbehoefte concreter in beeld te brengen. Uit de 24 reacties blijkt dat vooral behoefte is aan grond om zelf te kunnen bouwen, aan koopwoningen die qua prijs in het middensegment vallen (doorstromers) en in iets mindere mate ook aan huurwoningen voor met name oudere mensen die van hun (te) grote huis willen doorstromen naar een kleinere woning of appartement. Als ‘speciale voorziening’ werd in ongeveer 1/3e  van de gevallen een zogenaamde zorgaangepaste- woning genoemd. Een woning met bouwkundige aanpassingen en voorzieningen voor personen met een beperking, of waar in de toekomst gemakkelijk zorg ingezet kan worden. Ook de behoefte om in Collectief Particulier Ondernemerschap woningbouw te ontwikkelen was groot, bijna 1/3e van de respondenten is hierin geïnteresseerd. Opvallend genoeg bleek uit deze inventarisatie, de behoefte aan starterswoningen vrij klein.
Als voorkeurslocatie werd vooral Neerlanden 2 in Maarheeze genoemd en dat de behoefte actueel is blijkt wel uit het antwoord op de vraag wanneer men in de nieuwe woning wil gaan wonen: ruim 90% wil het liefst uiterlijk in 2020 van zijn nieuwe woning genieten.
De rapportage is aangeboden aan wethouder Frits van der Wiel. Hij liet weten blij te zijn met deze eerste inventarisatie, die als uitgangspunt gebruikt kan worden voor verdere ontwikkeling in Maarheeze. Ook gaf hij aan te zullen kijken op welke wijze eventueel Collectief Particulier Ondernemerschap ondersteund kan worden.
Via de website www.cda.nl/cranendonck is de rapportage terug te lezen. Opvragen of reageren kan ook via jannekehappen@hotmail.com

Powered by Blog Grabber