Blauwalg geconstateerd ‘t Ringselven

Waterschap De Dommel heeft verhoogde concentraties blauwalg geconstateerd in de gemeente Cranendonck, namelijk in de ‘t Ringselven. Ook in de vijver van het Boudriepark komt nog blauwalg voor. De bacteriën…Blauwalg geconstateerd ‘t Ringselven

15-07-2017 10:49 – Ingezonden door Redactie

Waterschap De Dommel heeft verhoogde concentraties blauwalg geconstateerd in de gemeente Cranendonck, namelijk in de ‘t Ringselven. Ook in de vijver van het Boudriepark komt nog blauwalg voor. De bacteriën in het water kunnen schadelijk zijn voor de volksgezondheid. Er worden waarschuwingssignalen geplaatst op de betreffende locaties.
Blauwalg ontwikkelt zich voornamelijk bij hogere temperaturen in de lente en de zomer en in stilstaand water, bijvoorbeeld in grotere vijvers die zich in woonwijken bevinden en in zwemplassen. Contact met oppervlaktewater met blauwalg kan leiden tot huidirritatie, zoals jeuk en rode vlekken. Als mensen of dieren het water via de mond binnen krijgen kan dit maag- en darmklachten veroorzaken. De gevoeligheid bij mensen is zeer verschillend. Het is verstandig niet te vissen in water met blauwalg, honden kunnen beter niet in het water met blauwalg zwemmen.
Mensen die in contact komen met water dat blauwalg bevat, worden geadviseerd een normale hygiëne toe te passen, zoals handen wassen en / of douchen. Iedereen wordt verzocht extra zorgvuldig te zijn en contact met water met blauwalg te vermijden.
Een actueel overzicht van de locaties waar blauwalg is vastgesteld is te vinden op de website: www.dommel.nl/blauwalg. De zwemwaterlocaties in het gebied en hun actuele waterkwaliteit zijn te zien op: www.zwemwater.nl.
Het waterschap voert de komende maanden regelmatig controles uit. Als er een verhoogde concentratie blauwalg geconstateerd wordt en er drijflagen blauwalgen ontstaan, worden direct waarschuwingsborden geplaatst bij de betreffende locatie. Het waterschap blijft hierop alert. Is er geen blauwalg meer aanwezig, dan worden de borden verwijderd.
Blauwalg blijft een probleem waar nog geen pasklare oplossing voor is. Daarom doet Waterschap De Dommel verschillende onderzoeken naar het ontstaan en de behandeling van blauwalg. Meer informatie over deze onderzoeken: www.dommel.nl/blauwalgonderzoek.

Powered by Blog Grabber