Bloemen bij start en afscheid in Cranendonckse raad

Zowel aan het begin als aan het slot van de raadsvergadering van 14 november reikte burgemeester De Wijkerslooth bloemen uit. Het eerste boeket was voor mevr. Roberta Bergmans, die als nieuw raadslid van…Bloemen bij start en afscheid in Cranendonckse raad

16-11-2017 15:55 – Ingezonden door Redactie

Zowel aan het begin als aan het slot van de raadsvergadering van 14 november reikte burgemeester De Wijkerslooth bloemen uit. Het eerste boeket was voor mevr. Roberta Bergmans, die als nieuw raadslid van Cranendonck Actief werd geïnstalleerd. Ze komt in de plaats van de onlangs afgetreden Ton Dijkmans en zal de gemeenteraad de resterende raadsperiode extra kleur geven. Bloemen en een aandenken waren er aan het eind voor Ton Dijkmans (Transparant Cranendonck) en Noud van Leeuwen (CDA), die om uiteenlopende redenen hun raadszetel moesten opgeven: Ton vanwege privéomstandigheden en Noud omdat hij in dienst van de gemeente is getreden. Ze maakten van de gelegenheid gebruik om de raad voor een laatste keer toe te spreken, elk op zijn kenmerkende wijze.
Tussen deze bloemrijke gebeurtenissen in werden in vlot tempo de overige agendapunten afgewerkt. Zo ging de raad akkoord met een reeks van maatregelen, waarmee het aantal uitkeringsgerechtigden in Cranendonck verminderd moet worden. Ook was er weinig discussie over een herziening van het  bestemmingsplan voor Van Cranenbroek op het Airpark. Het betreft een uitbreidingsplan, dat naast nieuwbouw ook een herindeling van het terrein mogelijk maakt waarmee de parkeeroverlast rond dat bedrijf opgelost moet worden. Verder stemde de raad in met een plan om drie zorgwoningen aan de Goorstraat in Soerendonk te bouwen. Dit is een onderdeel van een eerder initiatief om in die straat acht woningen te bouwen. Door de plannen uit elkaar te halen en er maatwerk van te maken verwacht wethouder Frits van der Wiel (PvdA) dat de provincie met deze versie wel zal kunnen instemmen.
Iets meer discussie was er over een nieuw afvalbeleidsplan, dat tot doel heeft de hoeveelheid restafval verder te verminderen. Daar was iedereen het wel mee eens, maar men wilde zich nog niet vastleggen op de wijze waarop dit doel bereikt moet worden. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de vraag of de grijze container over een paar jaar vervangen wordt door een kleiner model of door tariefszakken. Wethouder Frits van der Wiel beloofde om tegen die tijd dit soort keuzes aan de raad voor te leggen. Maar in het raadsvoorstel werd ook instemming gevraagd met de bekostiging van die maatregelen en dat maakte de raadsleden wat huiverig. Op voorstel van Patrick Beerten (Elan) werd daarom dit deel uit het besluit geschrapt, waarna het afvalbeleidsplan unaniem werd aangenomen.
Tenslotte werd de subsidierelatie met de bibliotheek voor de komende vier jaar opnieuw vastgelegd. Het gaat om een groot bedrag (ca. €5 ton per jaar), maar daarmee wordt ook een aantal projecten betaald uit het welzijnsbeleid van de gemeente, zoals de bibliotheek op de scholen en de bestrijding van laaggeletterdheid. Voor André Oud (CA) en Marie Beenackers (PvdA) waren die welzijnstaken voldoende reden om de bibliotheek op dit niveau te blijven subsidiëren. Janneke van Happen (CDA) wees op de grote ledenaantallen (ruim 2700 jeugdigen en 1200 volwassenen), die laten zien dat de bibliotheek hier in een behoefte voorziet. Alleen Carry van Rooij (Elan) vond het prijskaartje te hoog: zijn fractie stemde daarom niet in met dit besluit.

Powered by Blog Grabber