Fusie Neerpelt-Overpelt: Samen staan we sterker

Er zal nog heel wat water door de Dommel moeten vloeien voordat de fusie tussen Neerpelt en Overpelt een feit wordt. Toch is het al kort dag want de definitieve beslissing moet op het einde van dit jaar…Fusie Neerpelt-Overpelt: Samen staan we sterker

04-09-2017 14:33 – Ingezonden door Redactie

Er zal nog heel wat water door de Dommel moeten vloeien voordat de fusie tussen Neerpelt en Overpelt een feit wordt. Toch is het al kort dag want de definitieve beslissing moet op het einde van dit jaar vallen. De eendjes bij de Dommel zullen blijven kwetteren want voor hun verandert er immers niets. Of de bevolking van beide gemeenten ook zullen blijven kwetteren werd op een presentatie in Dommelhof op 24 augustus duidelijk gemaakt. De burgemeesters uit beide gemeenten, Raf Drieskens en Jaak Franssen,  gaven samen met fusiecoördinator Frank Smeets, Neerpeltenaar en gedeputeerde van de Provincie Limburg, een presentatie waaruit in ieder geval bleek dat ze allen pro fusie zijn. Zij hebben daarbij in negen bijeenkomsten op diverse plaatsen binnen de gemeentes voor de in dit geval meer dan 100 aanwezigen hun argumenten op tafel gelegd. De volgende dag in Palethe Overpelt waren nog veel meer mensen aanwezig dan in Neerpelt. Feit is, en dat mogen de cijfers en de presentatie bevestigen, dat men als gefuseerde gemeenten er kwalitatief, financieel maar vooral bestuurlijk op vooruit zal gaan. De bevolking zal eigenlijk weinig voelen van een fusie, behalve dan de positieve gevolgen op termijn. Het feit dat de Vlaamse Gemeenschap een premie biedt van € 500 per inwoner is een mooie bijkomstigheid. Dit bedrag wordt echter niet aan de nieuwe gemeente overgemaakt maar zal worden gebruikt om bestaande schulden over te nemen van de gemeenten. In de presentatie die in Dommelhof grotendeels door burgemeester Raf Drieskens gehouden is werd door hem duidelijk geschetst wat er, vooral bestuurlijk, op ons afkomt. Zo zal de afbouw van de provincies vooral op het gebied van persoonlijke aangelegenheden door de gemeenten opgevangen moeten worden. Vooral het bestuurlijk landschap zal op dat gebied daardoor veranderen. Er komen sowieso meer autonomie en bevoegdheden voor de lokale besturen. Volgens Raf Drieskens komt er ‘geen tijdperk van verandering maar een verandering van tijdperk’. Dat brengt maatschappelijke veranderingen met zich mee zoals de dualisering (kloof tussen arm en rijk), de klimaatverandering en het leefmilieu, de digitalisering van bijna alles, de vergrijzing, de radicalisering (veiligheid op lokaal niveau) en de participatie van de burger in het algemeen.  Dit alles heeft een prijskaartje en zal door de fusie gedragen kunnen worden. Bovendien lopen beide gemeentes geografisch vrijwel geheel in elkaar over. Wel is afgesproken dat er zowel voor Neerpelt als voor Overpelt geen gemeentelijke belastingverhoging zal komen. Bestaande werken en/of plannen worden uitgevoerd. Denk hierbij maar aan het nieuwe of toch verbouwde en ook binnenkort heringerichte gemeentehuis in Overpelt. Maar ook het plan voor de Neerpelter Marktvernieuwing  blijft bestaan en zal worden uitgevoerd. De presentatie was goed georganiseerd en na de toelichting van zowel Frank Smeets, Raf Drieskens als Jaak Fransen was het wel redelijk duidelijk welke weg zij willen gaan bewandelen.

Powered by Blog Grabber