Gerard Heesterbeek uit Maarheeze 50 jaar Priester

Gerard Heesterbeek uit Maarheeze viert een bijzonder jubileum: hij is 50 jaar Priester. Ter ere van dit Gouden priesterfeest is zondag 23 juli 2017 om 10.00 uur in de Gertrudiskerk te Maarheeze een Eucharistieviering,…Gerard Heesterbeek uit Maarheeze 50 jaar Priester

24-07-2017 14:51 – Ingezonden door Redactie

Gerard Heesterbeek uit Maarheeze viert een bijzonder jubileum: hij is 50 jaar Priester. Ter ere van dit Gouden priesterfeest is zondag 23 juli 2017 om 10.00 uur in de Gertrudiskerk te Maarheeze een Eucharistieviering, waarin Gerard zelf zal voorgaan in deze dienst. Het dames- en herenkoor uit Maarheeze zal deze viering opluisteren.
Onderstaand volgt een korte uiteenzetting van zijn actieve werkzame leven als priester gedurende de 50 jaar. Gerard ging op 12 jarige leeftijd van de lagere school te Maarheeze in Katwijk aan de Rijn naar de middelbare school, daar was het missiecollege “St. Willibrord”. Hij ging in 1960 het klooster in en heeft na filosofie en theologie gestudeerd te hebben in Venray, naar Alverna om tot diaken- en priester opgeleid te worden.
Hij is in Alverna, door Bisschop Mr Bluyssen 14 juli 1967 tot Priester gewijd en heeft 23 juli 1967 in de Gertrudiskerk te Maarheeze zijn eerste Heilige Mis opgedragen.
Daarna is hij begonnen aan een lange reeks van projecten; het eerste jaar was hij actief in Haarlem en is toen via het Waterlooplein van Amsterdam door Latijns-Amerika gereisd, daarna Bonn via Nijmegen en in de voorlaatste standplaats was hij vanaf 1985 werkzaam op het generalaat van de franciscanen te Rome.
Daar was zijn taak om de medebroeders wereldwijd te motiveren en inspireren tot inzet voor maatschappelijke kwesties, zoals het welzijn van de mensen, bestrijden van de armoede en opkomen voor de vrede.
Hij werd in 1988 teruggeroepen naar Nederland, om als gardiaan leiding te geven aan de medebroeders en het kasteel Stoutenburg een nieuwe bestemming te geven. Na deze periode was hij als vice-provinciaal van de orde bestuurlijk en organisatorisch zeer actief.
Op zijn verzoek is Gerard in 1998 tot pastoor benoemd in de fusieparochie van Utrecht-Zuilen, hij heeft daar met een grote groep vrijwilligers en drie grote koren een mooie tijd gehad en rijk parochieleven meegemaakt.
In 2010 is Gerard op eigen verzoek overgeplaatst naar Weert en heeft hij als gardiaan mede verder invulling geven aan de ombouw van het franciscanenklooster op de Biest te Weert tot een zorgcentrum, als onderdeel van de Stichting “Land van Horne”.
Nu hij in de vijftig jaren sinds zijn priesterwijding veel van de wereld heeft gezien en een zeer actief werkzaam leven als priester heeft gehad, heeft hij het zeer naar zijn zin, dicht bij zijn familie, medebroeders, vrienden en bekenden te Weert.

Powered by Blog Grabber