Groen licht voor fusieproces Neerpelt en Overpelt

De gemeenteraden van Neerpelt en Overpelt hebben afgelopen maandag ingestemd met de intentie om samen te smelten tot een nieuwe gemeente. Uiterlijk op 31 december wordt er een definitieve beslissing over…Groen licht voor fusieproces Neerpelt en Overpelt

30-06-2017 13:50 – Ingezonden door Roy de Leijer

De gemeenteraden van Neerpelt en Overpelt hebben afgelopen maandag ingestemd met de intentie om samen te smelten tot een nieuwe gemeente. Uiterlijk op 31 december wordt er een definitieve beslissing over de fusie genomen. Na de gemeenteraadsverkiezingen in oktober volgend jaar moet de nieuwe fusiegemeente op 1 januari 2019 het levenslicht zien.

De gemeenteraad van Neerpelt stemde maandag unaniem in met de intentieverklaring waarmee het fusietraject in gang wordt gezet. De beoogde nieuwe gemeente is meer dan 8.000 hectare groot zijn en telt ruim 32.000 inwoners. De Neerpeltse burgemeester Raf Drieskens (CDenV) sprak maandag over een historisch moment. Hij vertelde dat Overpelt en Neerpelt nu al heel veel gemeen hebben. De fusie leidt volgens hem tot een win-winsituatie. Drieskens: “De twee gemeenten zijn nu al aan elkaar vastgeklonken. Een fusie brengt veel schaalvoordelen met zich mee. We hoeven straks niet twee keer het warm water uit te vinden.” Een samensmelting biedt onder meer extra handvatten om thema’s als de vergrijzing het hoofd te bieden. De grotere schaal maakt aankopen goedkoper en kan bijdragen tot een efficiënter aanwervingsbeleid. Daarnaast moet de fusie leiden tot een organisatie met meer expertise en meer efficiëntie. Drieskens: “Daarnaast is de schuldafbouw van 500 euro per inwoner door de Vlaamse Overheid een enorme bonus voor de nieuwe gemeente.”

Ook vanuit de fracties klonken er louter positieve geluiden over de fusieplannen. Onder anderen Frank Seutens (N-VA) liet weten blij te zijn met de voorgenomen fusie. Stijn Philippe (Open VLD): “Wij zijn al tientallen jaren voorstander van hetgeen dat vandaag in de startblokken staat.” Wel riep hij het schepencollege op, om gezien de nieuwe realiteit, voorzichtig om te gaan met grote dossiers. Philippe: “Het is verstandig om die met de collega’s in Overpelt te bespreken.”
Patricia Kuppens (sp.a): “Dit is het belangrijkste dossier, waar wij ooit over zullen beslissen. We moeten ons samen achter dit huwelijk scharen. Hiermee kunnen we de gemeente voorbereiden op de komende twintig tot dertig jaar.”
Niels Achten (CDenV): “We zijn hier een beetje geschiedenis aan het schrijven. De fusie is nog niet definitief maar de hand is uitgestoken. Het is nu onze taak om de achterban aan te spreken en de mensen op straat te overtuigen.”
Hij kreeg bijval van Frank Smeets, voorzitter van de gemeenteraad in Neerpelt én fusiecoördinator: “Het is heel belangrijk dat er een breed draagvlak ontstaat voor dit moeilijke proces. Wij zullen daarom regelmatig een terugkoppeling verzorgen naar de fractievoorzitters en de raad. We hebben echter niet meteen alle antwoorden paraat.”
Ook verwees hij naar de mislukte fusie van ruim veertig jaar geleden. Smeets: “Een groot verschil met toen is dat het nu gaat om een vrijwillige fusie, die van onderuit is ingezet.”

In juli en augustus zijn er in Neerpelt en Overpelt negen informatieavonden gepland waarin het fusietraject wordt toegelicht. De infoavonden starten telkens om 19.30 uur. De eerste bijeenkomst is op maandag 3 juli in O.C. De Vranken in Neerpelt. In een latere fase, vanaf september, plannen de gemeenten een tweede reeks samenkomsten waarin wordt nagedacht over de thema’s die van belang zijn voor de toekomstige gemeente.
Voor een overzicht van alle informatieavonden en nadere informatie over de fusie zie de website www.fusieneerpeltoverpelt.be.

Powered by Blog Grabber