Modern onderzoek bij personen met MS

Het Revalidatie- & MS Centrum aan de Boemerangstraat in Overpelt wordt meer en meer een toonaangevend instituut in België. Behalve dat enkele jaren geleden een nieuwe vleugel van het gebouw werd geopend,…Modern onderzoek bij personen met MS

08-10-2017 11:57 – Ingezonden door Redactie

Het Revalidatie- & MS Centrum aan de Boemerangstraat in Overpelt wordt meer en meer een toonaangevend instituut in België. Behalve dat enkele jaren geleden een nieuwe vleugel van het gebouw werd geopend, dat Service-Club Fifty One en VZW Boemerang op allerlei mogelijke manieren het Centrum financieel en praktisch ondersteunen, samen met de stad Peer, de vliegbasis Kleine-Brogel en de MS-Liga, wordt op dit moment ook onderzoek gedaan naar de oorzaken van de motorische vermoeibaarheid van de MS-patiënten en naar de verbetering van de revalidatie. De twee studenten Fanny van Geel (*1993) en Charly Keytsman (*1990) geven antwoord op verschillende vragen die deze krant hen stelde.

Tekst Evert Meijs
Foto’s collectie Van Geel / Keytsman

Fanny Van Geel is doctoraatsstudente  neurologische revalidatie aan de Universiteit Hasselt. Ze is in dienst van onderzoeksgroep REVAL (Uhasselt) onder leiding van Prof. Dr. Peter Feys. Charly Keytsman is ook doctoraatsstudent aan de Universiteit Hasselt, onder leiding van Prof. Dr. Bert Op’ t Eijnde. Beiden doen beroep op MS expertise van REVAL, maar hebben ieder een ander doel en dus ook een andere weg af te leggen. Charly vertrekt vanuit spierkracht en uithouding, terwijl Fanny eerder start vanuit het functionele probleem. Echter zijn er wel een paar overlappingen.
Kunt u uitleggen wát u gaat onderzoeken, en waarom?
Fanny: “Ik ga de motorische moeheid tijdens het wandelen onderzoeken, specifiek bij personen met MS. Veel personen met MS geven aan dat langere afstanden wandelen niet mogelijk is vanwege vermoeidheid, en dat dit een grote impact heeft op het dagelijks leven (bijvoorbeeld: ze vertonen moeilijkheden om langer dan 10 minuten te wandelen). Hun vermoeidheid maakt hen vaak rolstoel of rollator afhankelijk. Echter is het nog niet duidelijk hoe deze moeheid veroorzaakt wordt en of men hiervoor specifiek een behandeling kan geven. Graag zou ik dit onderwerp verder uitdiepen zodat dit specifiek fenomeen aangepakt kan worden, en dagdagelijkse activiteiten of participatie-taken weer opgenomen kunnen worden”.
Charly: “We trachten de revalidatie van personen met MS te optimaliseren door het effect van verscheidene revalidatieprogramma’s op spierkenmerken en inspanningsvermogen te onderzoeken. Hierdoor trachten wij aan te geven op welke manier het beste gerevalideerd kan worden om diverse symptomen bij personen met MS (vermoeidheid, spierkrachtsverlies, gedaalde fysieke fitheid) te verbeteren en dus de levenskwaliteit te bevorderen.
Voor de beide onderzoeken hebben de studenten contact met Overpelt. De universiteit heeft immers een samenwerkingscontract met de vestiging in Overpelt.
Beter inzicht
De vooruitgang in wetenschappelijk onderzoek naar meetmethodes en trainingen bij personen met MS krijgt hierdoor een enorme duw in de goede richting. Natuurlijk doen ze dat niet alleen.
Zowel masterproefstudenten in revalidatiewetenschappen en kinesitherapie alsook stagairs Biomedische wetenschappen, kinesitherapeuten vanuit de kliniek, gezonde personen, als promotoren en andere begeleiders van verschillende centra en universiteiten werken er aan mee.
De vakgroep Revaldiatiewetenschappen en Kinesitherapie van de Universiteit Hasselt bezoldigt de personeelskost van deze doctoraatsprojecten.  Natuurlijk wordt naar meer middelen gezocht.
Als het onderzoek van Fanny is afgerond, bestaat er hopelijk een beter inzicht in de oorzaken en gerelateerde symptomen van wandel-vermoeidheid en hoe dit gemeten kan worden in de kliniek. Zodra de correcte diagnose gesteld kan worden, kan hopelijk dit onderzoek ook een indicatie geven voor behandeling, en zou Overpelt een van de eerste klinieken zijn in België die vermoeidheid zou revalideren. Charly meldt dat ze ook de revalidatieprogramma’s die ze ontwikkelden en uittestten kenbaar maken aan het MS Centrum Overpelt, zodat zij deze richtlijnen kunnen implementeren in de revalidatie van hun patiënten.
Wanneer verwacht u dat het onderzoek zal zijn afgerond?
Fanny: “Ik ben vorig jaar gestart met mijn doctoraatsonderzoek. Ik heb nog 3 jaar om dit onderzoek verder af te ronden in functie van mijn doctoraat, waardoor we uiterlijk in 2020 de eindresultaten hopen te verspreiden”.
Charly: “Momenteel is het laatste jaar van mijn doctoraat ingegaan. Dit betekent dat ik binnen enkele maanden alle resultaten van mijn onderzoek in de voorbije 3 jaar zal verzamelen en bundelen”.
Deze onderzoeken vinden voornamelijk plaats op de universiteit van Hasselt, maar behalve in Overpelt ook in de verscheidene centra in België zoals het Nationaal MS Centrum te Melsbroek, Woon- zorg en revalidatiecentrum De Mick in Brasschaat en het Centre Hopsitalier Universitaire (CHU), Luik
Kunt u in zijn algemeenheid iets zeggen over onderzoek naar MS in de wereld?
Fanny en Charly: “MS is een ziekte waar groeiende interesse voor is, en meer en meer een hot topic wordt in de onderzoekswereld. Vanwege de gemotiveerde attitude van de patiënten, en de impact op vroege leeftijd, zal de interesse blijven groeien in de onderzoekswereld.
Er is een toenemende belangstelling in het revalidatie-onderzoek bij personen met Multiple Sclerosis. Het voorbije jaar werd aangetoond dat actief fysiek oefenen veilig en effectief is ter verbetering van spierkracht en fysieke fitheid. Huidig onderzoek richt zich onder meer op de effecten van revalidatie op hersenstructuren en netwerken, de interferentie van motorische bewegingen en cognitieve aandacht tijdens dagdagelijkse activiteiten en nog slecht gekende symptomen zoals motorische vermoeidheid.
Danseres
Limburg kent volgens Van Geel en Keytsman een sterk MS onderzoeksnetwerk met onder meer de neurologen Bart Van Wijmeersch en Veronica Popesca, de revalidatiewetenschappers Peter Feys en Bert Op ’t Eijnde en immunologen Veerle Somers en Niels Hellings.
Er zijn enorm veel aspecten die bij MS van toepassing zijn, waardoor het gamma naar onderzoek heel breed kan gaan. En dit maakt elke patiënt en dus elk individu een uitdaging; ieder ziektebeeld verschilt van persoon tot persoon.  Fanny zou dieper willen zoeken naar wat ‘dans’ bij MS zou kunnen doen. “Aangezien ik zelf ook een danseres ben, en het onderzoek van dans in Parkinson en Alzheimer al mooie resultaten gaf, ben ik benieuwd wat dans doet bij zowel gezonde personen (op neuraal vlak), maar ook bij personen met MS. Wat doet deze multimodale combinatie van beweging, cognitie, muziek, enz… met het brein”?
Bourgondisch eetfestijn
Om financiën te genereren organiseert VZW De Boemerang op 22 oktober weer een diner, en wel in Palethe te Overpelt, aanvang 17.00 u. Iedereen is welkom voor de prijs van € 45 per persoon of € 19 voor -12-jarigen. Reserveren kan via 011-81 38 18. Aanmelden kan óók via www.boemerangoverpelt.be

Powered by Blog Grabber