Nieuwe voorzitter Zorgadviesraad Cranendonck

Diana Peskens-Wijbrandi is sinds juli 2017 voorzitter van  de Zorgadviesraad Cranendonck, voorheen WMO-raad. Alvorens zij de taak van voorzitter op zich heeft genomen, was zij al ruim 3 jaar lid van deze…Nieuwe voorzitter Zorgadviesraad Cranendonck

19-10-2017 13:50 – Ingezonden door Redactie

Diana Peskens-Wijbrandi is sinds juli 2017 voorzitter van  de Zorgadviesraad Cranendonck, voorheen WMO-raad. Alvorens zij de taak van voorzitter op zich heeft genomen, was zij al ruim 3 jaar lid van deze raad.  
Samen met 9 andere enthousiaste vrijwilligers houdt zij zich bezig met het geven van gevraagd en ongevraagd advies aan onze gemeente. Uit elke kern van Cranendonck zijn er vrijwilligers vertegenwoordigd in de Zorgadviesraad. Deze leden zijn weer onderverdeeld in werkgroepen. Zij komen zo vaak als nodig bij elkaar. Meer over de werkwijze van de werkgroepen, vertellen zij u binnenkort zelf! Eenmaal per twee maanden is er een algemene vergadering. Indien u belangstelling heeft om deze vergadering een keer bij te wonen kunt u zich hiervoor opgeven. Dat kan via  het secretariaat. Mail: secretariaat@zorgadviesraadcranendonck.nl
Natuurlijk bemoeit de Zorgadviesraad zich niet met alles! De naam geeft dat al aan. Zij houdt zich  alleen bezig met  vraagstukken die gaan over de 3 belangrijkste pijlers van het Sociale Beleid van de gemeente, namelijk: Jeugdzorg, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en Werk en Inkomen.
Voordat Diana met pensioen ging was zij coördinator Vluchtelingenwerk in de gemeente Cranendonck. Tevens was zij ouderenadviseur in Weert.  Welzijn of welbevinden van mensen is dus iets dat zij altijd belangrijk heeft gevonden en nog vindt. Zij is ervan overtuigd dat de Zorgadviesraad een belangrijke schakel is tussen u, de burger, en de gemeente. Om die rol goed te vervullen wil ze zich  samen met alle andere leden van de Zorgadviesraad, graag inzetten.

Powered by Blog Grabber