Onderhoudswerken aan Neerpelts wegennet

Deze week is aannemer Eikenaar gestart met de jaarlijkse onderhoudswerken aan het Neerpeltse wegennet. Op die manier houden we de openbare infrastructuur, zoals wegen, voet- en fietspaden, in goede staat.Onderhoudswerken aan Neerpelts wegennet

04-08-2017 13:36 – Ingezonden door Redactie

Deze week is aannemer Eikenaar gestart met de jaarlijkse onderhoudswerken aan het Neerpeltse wegennet. Op die manier houden we de openbare infrastructuur, zoals wegen, voet- en fietspaden, in goede staat.

Op diverse plaatsen worden asfaltoverlagingen en bestrijkingswerken uitgevoerd. Bij de laatstgenoemde methode wordt warm bitumen op verouderd asfalt aangebracht waarna deze met steentjes wordt afgedekt. Hierdoor verlengt de levensduur van de wegdekverharding aanzienlijk. Onder mee de volgende straten, of delen ervan, worden aangepakt: Berkendreef, Hofstraat, Plataanstraat, Appelboomstraat, Perenboomstraat, Hortensialaan, Lavendelstraat, Herfststraat, Goudbloemweg, St. Martensstraat, Bermstraat, Schansstraat, Dwarsstraat, Turfheide, Hageheide, Lochterdijk, Vrundenweg, Beekstraat, Fabrieksstraat, Bakkersstraatje, parking school Bettebos, Kolonies, Hayenhoek, O.L. Vrouwstraat, Weidenstraat, Roggestraat, Broekkant en Riet.

De bestrijkingswerken kunnen tijdelijk hinder veroorzaken. Het laagje losse steenslag dat op de rijweg komt te liggen, moet namelijk met een wals en door het doorgaand verkeer worden ingereden in de kleeflaag. Om schade te voorkomen is het daarom belangrijk om de snelheid te matigen. Na enkele dagen wordt de overtollige steenslag door de aannemer weg geborsteld. Verder worden binnen de uitvoering van dit onderhoudswerk nog op tal van andere plaatsen in Neerpelt kleinere herstellingswerken uitgevoerd. Wanneer welke plaatsen worden aangepakt, is o.a. afhankelijk van de weersomstandigheden en is dus moeilijk te voorspellen. Op de plaats van de werken voorziet de aannemer steeds de nodige signalisatie om de weggebruikers te informeren over de eventuele wegbelemmeringen, omleidingen en aangepaste snelheden. De kostprijs van deze onderhoudswerken bedraagt circa € 410 000.

Powered by Blog Grabber