Open Monumentendag Neerpelt

De gemeente Neerpelt stelde voor de gelegenheid van Open Monumentendag de Sint-Niklaaskerk voor aan het publiek. Meer bepaald de kerktoren met het klokkenspel en de trots van een groot aantal enthousiastelingen:…Open Monumentendag Neerpelt

16-09-2017 14:25 – Ingezonden door Redactie

De gemeente Neerpelt stelde voor de gelegenheid van Open Monumentendag de Sint-Niklaaskerk voor aan het publiek. Meer bepaald de kerktoren met het klokkenspel en de trots van een groot aantal enthousiastelingen: de beiaard. Vooreerst was het al een klein avontuur om via de smalle wenteltrap naar boven te klimmen om zo op het eerste platvorm terecht te komen waar via een tentoonstelling met de nodige gidsen de geschiedenis van de toren en de kerk verteld werd maar ook waar het gehele beiaardverhaal uit de doeken werd gedaan. Vervolgens kon je de trap verder bestijgen tot een zijdeur toegang gaf tot de gewelven van de kerk. Een indrukwekkend tafereel met de geluiden van een gierende wind die op dat moment over het immense dak scheerde. Daarna ging de klim via de massa aan klokken die je naar oordopjes deed snakken, naar de bovenverdieping waar in een speciaal gebouwde ruimte het ‘orgel’ van de beiaard was geplaatst. Verrassend was de jonge beiaardierster die met haar reeds ervaren handen, vingers, armen en benen zulk een uitgebreid instrument manipuleerden. Als je zoiets gezien hebt ga je voortaan altijd anders naar een beiaard luisteren dan voorheen. Deze beiaardierster, Elien Van Den Broek, een meisje van nog maar 13 jaar is de jongste in België die dit instrument op dergelijke professionele wijze weet te bespelen.  Zij speelt al vier jaar beiaard hetgeen toch wel heel bijzonder is. Ze speelt echter ook orgel want daarna heeft ze plaats genomen achter het nieuwe orgel van de kerk en liet ze ook daar horen dat ze de nodige ervaring, klassieke opleiding en talent heeft. De kerk van Neerpelt heeft dit historisch orgel van ongeveer 200 jaar oud als schenking gekregen en aangezien er de ruimte voor was is dit vooraan in de kerk hoog bovenin geplaatst zodat iedereen die de kerk bezoekt de organist kan zien zitten waar bij het andere orgel dat op het portaal achter in de kerk staat men alleen maar kan horen wat daar gespeeld wordt. De toren is het op één na oudste bouwwerk van Neerpelt, daterend uit de 14e-15e eeuw. Alleen de kapel van het Herent is ouder. In 1619 werd de toren tijdens de Spaans-Nederlandse oorlog platgebrand. De heropbouw gebeurde in 1622. Toen aan het einde van de 19e eeuw een nieuwe kerk gebouwd werd besloot men de toren van de oude kerk te behouden. Echter door beschietingen en bombardementen in 1944 werd de spits vernield en in 1946 haalde een zware storm de toch al reeds gehavende spits naar beneden. Pas in 1962 werd deze terug opgebouwd. Op zondag 24 september om 16u is er trouwens een bijzonder concert in de toren. De eigen beiaardier, Jan Verheyen, gaat de uitdaging aan om samen met dj Courtasock de eeuwenoude beiaardkunst te versmelten met de jongste kunst van het scratchen. Ze spelen een eigen en gevarieerd repertoire waarmee ze al verschillende Vlaamse steden in een openlucht-disco hebben omgetoverd. Het mooie aan zo’n Open Monumentendag zoals nu in Neerpelt is dat er in de loop der jaren zoveel duizenden mensen op de terrassen tegenover deze kerk hebben gezeten zonder te weten welk een rijke geschiedenis zich steeds voor hun ogen heeft afgespeeld. Ook al neemt het kerkbezoek af toch zijn dat gelegenheden om niet zozeer de kerk als ‘huis van God’ maar het historisch gebouw en alles wat zich daarbinnen zeker op muzikaal gebied afspeelt eens nader te gaan bekijken.

Powered by Blog Grabber