Stand van zaken werken Hamonterweg, Bosstraat en Thomas Watsonlaan

De Hamonterweg/Bosstraat (N71) en de Thomas Watsonlaan (N748) in Hamont-Achel en Neerpelt krijgen nieuwe fietspaden, een gescheiden rioleringsstelsel en een nieuw wegdek. De nutswerken op de Hamonterweg…Stand van zaken werken Hamonterweg, Bosstraat en Thomas Watsonlaan

02-11-2017 10:05 – Ingezonden door Redactie

De Hamonterweg/Bosstraat (N71) en de Thomas Watsonlaan (N748) in Hamont-Achel en Neerpelt krijgen nieuwe fietspaden, een gescheiden rioleringsstelsel en een nieuw wegdek. De nutswerken op de Hamonterweg van de Quatre Bras tot aan de spoorwegovergang in Neerpelt zijn opgestart. De rioleringswerken in de Thomas Watsonlaan vangen begin 2018 aan. Op woensdag 20 december is er een infoavond voor alle geïnteresseerden.

Hamonterweg: bouwrijp maken noordzijde en start nutswerken
Aannemer Kumpen is vorige week gestart met het bouwrijp maken van de werfzone voor de nutswerken van de rotonde tot de spoorwegovergang. Dit betekent concreet dat op het openbaar domein tussen de rijweg en de nieuwe rooilijn (de grens tussen openbaar en privé) alle verhardingen zoals opritten en tuinpaden maar ook bomen, struiken, planten, paaltjes of afsluitingen worden verwijderd.

Daarna gaan de nutsmaatschappijen aan de slag om hun kabels en leidingen voor onder andere elektriciteit, gas, water en telefonie te verplaatsen en te vernieuwen. Deze werken starten aan de noordzijde (Achel) van de Hamonterweg vanaf de rotonde en verplaatsen zich richting de spoorwegovergang. Aangezien de nutsmaatschappijen hoofdzakelijk in de bermen werken, kan het verkeer steeds in beide richtingen doorrijden. Neemt de aannemer toch een deel van de rijweg in, dan zullen tijdelijke verkeerslichten het beurtelings verkeer ter plaatse regelen. Eenmaal de werken aan de noordzijde zijn afgerond, start de aannemer aan de zuidzijde (kant Neerpelt) van de Hamonterweg.

Thomas Watsonlaan: verwijderen oude leidingen, start rioleringswerken op 8 januari
De nutswerken in de Thomas Watsonlaan en Gulikerstraat zijn onlangs afgerond. Het is nu mogelijk om de oude leidingen, die niet meer in gebruik zijn, uit de ondergrond te verwijderen. De nutsmaatschappijen voeren deze werken uit vanaf 9 november. Deze zullen geen invloed zullen hebben op het verkeer. Begin 2018, tenminste als de weersomstandigheden dit toelaten, start aannemer Kumpen dan met de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de Thomas Watsonlaan.

Hamonterweg: begin werken medio maart
De rioleringswerken en wegenwerken voor de nieuwe rijbaan en fietspaden op de Hamonterweg, van het kruispunt met Geuskens/Hoek tot de spoorweg (kruispunt met Haag), starten medio maart. De werken op Neerpelts grondgebied zullen, indien alles volgens planning verloopt, afgerond zijn tegen het bouwverlof.

Infoavond
Op woensdag 20 december om 20 uur organiseren we een infoavond voor alle geïnteresseerden in het Michielshof in Achel. Hier worden zowel de concrete planning van de werken als de maatregelen die genomen worden om de verkeershinder zo beperkt mogelijk te houden nader toegelicht. Iedereen is van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Powered by Blog Grabber