Stichting Fakkelestafette Weert stopt

In september 2017 heeft de Stichting Fakkelestafette Weert e.o. voor de 65e keer de Fakkelestafette georganiseerd, voor het 65e jaar op rij gevierd dat we in vrijheid kunnen en mogen leven. Een waarde…Stichting Fakkelestafette Weert stopt

19-11-2017 09:24 – Ingezonden door Redactie

In september 2017 heeft de Stichting Fakkelestafette Weert e.o. voor de 65e keer de Fakkelestafette georganiseerd, voor het 65e jaar op rij gevierd dat we in vrijheid kunnen en mogen leven. Een waarde die door velen vaak als vanzelfsprekendheid wordt beschouwd.
Jarenlang heeft de stichting mogen bouwen en kunnen rekenen op veel hardwerkende medewerkers en enthousiaste deelnemers. Samen hebben alle medewerkers en deelnemers deze jaarlijkse estafetteloop tot een hoogtepunt kunnen brengen. Ondanks dat heeft het bestuur van de Stichting Fakkelestafette Weert e.o. vanwege de huidige, maar ook de in de toekomst te verwachten maatschappelijke ontwikkelingen toch moeten besluiten te stoppen met de organisatie van de jaarlijkse Fakkelestafette.

Als organisatie hebben zij moeten vaststellen dat het steeds lastiger wordt om mensen enthousiast te krijgen en te houden. Een steeds meer veranderende maatschappij draagt bij aan een afname van draagvlak en daarmee afname van animo. Ondanks de tomeloze inzet en grote loyaliteit van vele mensen is gebleken dat het organiseren van een dergelijk evenement een steeds zwaardere en bijna ondoenlijke klus wordt. Het bestuur heeft daarom, na goed beraad en in nauw overleg met de voorzitters van de werkgroepen, besloten om op het hoogtepunt te stoppen met het organiseren van de Fakkelestafette.

Ook voor de Stichting Muziekshow Weert, zeer nauw verbonden aan de Stichting Fakkelestafette Weert e.o., valt hierdoor het doek.

Het bestuur bedankt iedereen die op welke wijze dan ook een bijdrage heeft geleverd aan het welslagen van 65 mooie en gedenkwaardige Fakkelestafettes. Zonder de vrijwillige inzet van vele deelnemers en medewerkers maar ook zonder de ondersteuning door de diverse betrokken gemeentes (zowel in Nederland als in België), vele maatschappelijke organisaties in binnen- en buitenland maar ook bedrijven die financiële ondersteuning boden, had de Fakkelestafette haar gestelde doel niet kunnen behalen.

De beide stichtingen zullen per 1 januari 2018, na afsluiting van het lopende boekjaar, hun activiteiten staken.

Powered by Blog Grabber