Verbouwing De Borgh laat nog even op zich wachten

De grootscheepse renovatie en nieuwbouw van gemeenschapshuis De Borgh in Budel laat nog even op zich wachten. De dit najaar geplande start blijkt niet haalbaar. De werkzaamheden beginnen pas op zijn vroegst…Verbouwing De Borgh laat nog even op zich wachten

06-10-2017 10:51 – Ingezonden door Redactie

De grootscheepse renovatie en nieuwbouw van gemeenschapshuis De Borgh in Budel laat nog even op zich wachten. De dit najaar geplande start blijkt niet haalbaar. De werkzaamheden beginnen pas op zijn vroegst volgend jaar februari, na het carnavalsseizoen.

Deze zomer sprak het bestuur van De Borgh zijn zorgen uit over de nieuwe inrichting en de exploitatie van het nieuwe gemeenschapshuis aan de Dr. A. Mathijssenstraat. Ze gaf aan geen verantwoordelijkheid te kunnen dragen voor eventuele exploitatietekorten, die ontstaan door tekortkomingen in de inrichting van het nieuwe gebouw. Het bestuur heeft aangegeven dat de cultuurzaal volledig ingericht moet worden, met onder andere een tribune, geluid en licht.
Het aanvankelijk plan was om de inrichting gedeeltelijk te dekken uit de bouwkosten. Dit is echter niet langer haalbaar. Eerder al werd de cultuurzaal aan de Dr. A. Mathijssenstraat enkele meters ingekrompen vanwege de aanhoudende prijsstijgingen in de bouwwereld.

Afgelopen dinsdag, tijdens de vergadering van de Cranendonckse adviescommissie, spraken onder andere het CDA, Elan en de PvdA hun zorgen uit over de voortgang van het project. Janneke van Happen (CDA): “De aanbestedingsprocedure is nog niet eens begonnen en we zien nu al dat er uitlopers in de plannen en financiën zijn. Wat kunnen we nog meer verwachten?” Patrick Beerten (Elan) gaf aan al voor de daadwerkelijke start van de werkzaamheden voor een groot financieel tekort te vrezen. Henk van Lint (PvdA) sprak van een hoofdpijndossier.
Wethouder Jan van Tulden heeft nog altijd vertrouwen in een goede afloop van het project. Gezien de huidige overspannen situatie op de bouwmarkt is uitstel sowieso onvermijdelijk, aldus de wethouder.
Hij liet weten dat door het bestuur van De Borgh samen met een aantal leden van de gebruikers een denktank wordt geformeerd. Deze denktank gaat samen met de gemeentelijke projectleider en architect de plannen voor de inrichting nader uitwerken. Zij gaan ook onderzoeken waar de resterende financiële dekking van de inrichting kan worden gevonden. Daarbij is de afspraak gemaakt, dat dit geen extra lastenverzwaring oplevert voor de gebruikers en huurders. Van Tulden: “Het bestuur heeft gezegd dat ze geen exploitatie kan draaien als ze drie of zes ton voor de inrichting moet ophoesten. We hebben daarom besloten om te kijken naar verschillende scenario’s om de exploitatie te verhogen.” Een meer commerciële Borgh biedt hiervoor volop mogelijkheden, verwacht de wethouder, die aangaf dat ook wordt onderzocht of hierbij een nieuwe bestuursvorm beter tot zijn recht komt.

De nieuwe planning is erop gebaseerd dat de aanbesteding binnen de financiële kaders van het project past. Van Tulden beloofde de raad na de aanbesteding van de bouw en de uitkomst van het onderzoek opnieuw te informeren over de oplossing voor de inrichting en de financiële gevolgen. Indien dit niet binnen de financiële kaders van het project op te lossen is komt hij met een nieuw voorstel naar de raad.
Van Tulden: “Ik heb er echter vertrouwen in dat de exploitatie voldoende mogelijkheden biedt voor de inrichting en misschien voor de aanbesteding als die slecht uitvalt, wat met de huidige prijsstijgingen niet ondenkbaar is.”

Powered by Blog Grabber