Vergadering Dorpsplatform Uniek

Op maandag 16 oktober om 20 uur vergadert Dorpsplatform Uniek in De Schakel in Budel-Dorplein. Alle inwoners van Dorplein zijn welkom. Het doel is om Dorplein Uniek nog meer transparant en toegankelijk te maken. Iedereen mag mee discussiëren. Door het vertrek van secretaris Wim Cremers  moeten er afspraken…Vergadering Dorpsplatform Uniek

15-10-2017 11:55 – Ingezonden door Redactie

Op maandag 16 oktober om 20 uur vergadert Dorpsplatform Uniek in De Schakel in Budel-Dorplein. Alle inwoners van Dorplein zijn welkom. Het doel is om Dorplein Uniek nog meer transparant en toegankelijk te maken. Iedereen mag mee discussiëren. Door het vertrek van secretaris Wim Cremers  moeten er afspraken gemaakt worden over het overnemen van de taken die hij ook naast het secretariaat vervulde. Dorplein Uniek betreurt zijn vertrek uit het platform, maar zijn hem zeer erkentelijk voor het vele werk.
Dorplein Uniek zal zich ook moeten beraden over hun rol in zeer complexe en soms ook majeure thema’s waar Dorplein mee te maken heeft/krijgt. Tijdens de vergadering zullen hier wellicht afspraken rond gemaakt worden. Op de agenda staan o.a. DIC/Metalot, het woonproject en De Schakel. Het bestemmingsplan DIC is vastgesteld in de laatste raadsvergadering, maar dat betekent voor Dorplein Uniek niet dat de vlag uit kan. In hun optiek zijn de lusten en lasten niet in balans. Toch is in de laatste platformvergadering het besluit genomen om energie te steken in de uitvoering van de plannen en niet in het in beroep gaan bij de Raad van State. Hoe gaan ze dit aanpakken?

Wonen in Dorplein staat al sinds het IDOP hoog op de agenda van de inwoners van Dorplein. Het besluit is genomen in overleg met de gemeente om de platformvergadering van 15 november a.s. geheel  te wijden aan wonen in Dorplein. De uitnodiging wordt binnenkort huis-aan-huis verspreid. En hoe is het met de nieuwbouw van de Schakel. Hoe gaat de Schakel eruit zien en wanneer gaat de bouw starten. Vanuit de commissie zullen de aanwezigen hierover geïnformeerd worden.

Powered by Blog Grabber