30e Wa zegde doa? Doa zegde wa!

Omdat het jammer zou zijn als de dialecten in onze streek zouden verdwijnen, willen we graag dat deze dialecten weer meer gaan leven bij de mensen. Daarom roepen we jullie wekelijks op om te reageren en…30e Wa zegde doa? Doa zegde wa!

01-06-2017 13:04 – Ingezonden door Arian Compen

Omdat het jammer zou zijn als de dialecten in onze streek zouden verdwijnen, willen we graag dat deze dialecten weer meer gaan leven bij de mensen. Daarom roepen we jullie wekelijks op om te reageren en om een Nederlandse zin om te zetten naar jullie dialect.
Stuur een e-mail naar info@zurrik.com
Vorige week was de zin:
Vannacht droomde ik dat ik werd achtervolgd door een grote egel in ‘n gele vrachtwagen.    
We kregen deze keer volgende inzendingen:
MAARHEEZE:
Vannaacht dromde ich da ich werd aachtervolgd door unne grötte egel in unne gèle vrachtwaage.
BUDEL:
Vannacht dromde ig dae ig achternoa woar gezete door unne grotte pinegel mej unne gèle vrachtwage.
BUDEL-SCHOOT:
Afgeloeepe nacht dromde eech da eech woor achter nao gezeate dur unne grotte pinegel in unne geale vrachtwagge.
BUDEL-DORPLEIN:
Vannacht heb ich gedromd dè ich achternoa woord gezèten door unne groewte pinegel in unne gèle vrachtauto.
HAMONT:
Vannenaacht dròmde ich dé-ich woord achtervollegd dor’nen eegel en unne gèèle cammion.
ACHEL:
vannenaacht dromdénig dè ig achtervolligd woord dòr ne groewten egel in ne geile kamion.
NEERPELT:
Vandenaacht dromde ich dè ich achternoagezète woord doar ne groeweten (pin)egel in ene gèle kamion (camion).
Maar ook: Vannenaacht dromde ig dé ig werd achternogezéte dor enne groete pinegel in enne géle camion.
SOERENDONK:
Vannâcht dromde ich dè ich worde achternoagezète dór unne grótte pinegel in unne gèle vrachtwage.
Maar ook: Van de naagt dromde eeg da eeg wer achternogezeten dor enne grutte pinegel in enne gelle vrachtauto.
WEERT:
Ich heb deze nacht gedroumdj det ich achternoa gezaete woor door un groeet stekelvaereke in unne gele vrachtauto.
EINDHOUT:
Te nacht hemme kik gedreumd  dak kik weird achterna gezeten deur ne grote eegel in ne geele camion.
Mocht je nu iets lezen waarvan je vindt of denkt dat het niet klopt, laat dat dan even weten. We willen hier laten zien dat er wel degelijk verschillen zijn, maar ook duidelijk maken hoe klein deze verschillen vaak zijn. Verder staat het vrij om te reageren en om verhalen in te zenden. Zolang het maar over onze dialecten gaat. Zo maken we er samen een levendige rubriek van.
De te vertalen Nederlandse zin voor volgende week is:
We hadden een groot feest met alle ooms, tantes, neven, nichten, vrienden en bekenden.
 
Stuur deze zin in jouw dialect VÓÓR DINSDAG naar info@zurrik.com dan plaatsen we volgende week de reacties en een nieuwe zin om te vertalen.

Powered by Blog Grabber