31e Wa zegde doa? Doa zegde wa!

Omdat het jammer zou zijn als de dialecten in onze streek zouden verdwijnen, willen we graag dat deze dialecten weer meer gaan leven bij de mensen. Daarom roepen we jullie wekelijks op om te reageren en…31e Wa zegde doa? Doa zegde wa!

08-06-2017 15:32 – Ingezonden door Arian Compen

Omdat het jammer zou zijn als de dialecten in onze streek zouden verdwijnen, willen we graag dat deze dialecten weer meer gaan leven bij de mensen. Daarom roepen we jullie wekelijks op om te reageren en om een Nederlandse zin om te zetten naar jullie dialect.
Stuur een e-mail naar info@zurrik.com
Vorige week was de zin:
We hadden een groot feest met alle ooms, tantes, neven, nichten, vrienden en bekenden.    
We kregen deze keer volgende inzendingen:
MAARHEEZE:
Wi hadde un grüt fest mè alle ooms en tantes, nève en nichte, vrinde en bekende.
BUDEL:
We hân un groeët fest mej alle oeëmes, tàntes, nèven en neechten en bekinden.
BUDEL-SCHOOT:
Willie han un groeet fest mej alle oems, tantus, neave, nichte, vriende en bekinde
BUDEL-DORPLEIN:
Willie han ien groewt fèst mej hiel de femilie, kameruj en iederien die we kinnen.
HAMONT:
Wellie hawwen’e groêwet fjèst mèj âl os nônke, tânte, nèève, nîchte, kammeruêj en bekinde.
ACHEL:
We hawwen è groewet fest méj alle nonkes,tantes, nèven en nichten,kammerui en bekenden.
NEERPELT:
Wèllie hauwen è groewet fist mè alle oems en tantes, nèven en nichten, kammerui en kennissen.
Maar ook: Wèllie hawwen è groewet fist mèj alle nonkels, tantes, nèven, nichten, kamerui en bekenden.
SOERENDONK:
Willie hân un groët fest mej alle oëms, tântes, nève, nichte, vriende (kammerui) en bekende.
Maar ook: We hawen un  groet fest mij alle oems, tantes ,n?vs ,nichten, vrienden en bekenden.
WEERT:
Vae haaje un groeet fieest met alle oeems en tantes, neave en nichte, kammereuj en bekindje.
EINDHOUT:
Welle hemme  groot feest mee de nonkels en tantes , kozijns en nichte , os vrinde en mense die welle kenne.
Mocht je nu iets lezen waarvan je vindt of denkt dat het niet klopt, laat dat dan even weten. We willen hier laten zien dat er wel degelijk verschillen zijn, maar ook duidelijk maken hoe klein deze verschillen vaak zijn. Verder staat het vrij om te reageren en om verhalen in te zenden. Zolang het maar over onze dialecten gaat. Zo maken we er samen een levendige rubriek van.
De te vertalen Nederlandse zin voor volgende week is:
We hebben twee reeën, acht wilde zwijnen, zes fazanten en meer dan vijftien konijnen gezien.
 
Stuur deze zin in jouw dialect VÓÓR DINSDAG naar info@zurrik.com dan plaatsen we volgende week de reacties en een nieuwe zin om te vertalen.

Powered by Blog Grabber