Gilde Leenderstrijp behaalde eerste prijs

Op tweede pinksterdag, 5 juni, werd bij het Evoluon in Eindhoven de 75ste Kringgildedag van de bond van schuttergilden Kring Kempenland gehouden. Het was een mooie dag waarbij het contrast tussen de deelnemende…Gilde Leenderstrijp behaalde eerste prijs

08-06-2017 15:34 – Ingezonden door Redactie

Op tweede pinksterdag, 5 juni, werd bij het Evoluon in Eindhoven de 75ste Kringgildedag van de bond van schuttergilden Kring Kempenland gehouden. Het was een mooie dag waarbij het contrast tussen de deelnemende gildes, met hun kleurrijke uniformen en eeuwenoude traditities, een prachtig geheel vormde met het futuristisch en imposante gebouw van het Evoluon. Toch had het dit jaar niet veel gescheeld of er was in dit jubileumjaar geen kringdag geweest. Maar op initiatief van enkele gildebroeders werd door alle gildes van de Kring de schouders eronder gezet om ook dit jaar een Kringdag te organiseren. Vandaar ook het thema van dit jaar: “Samen maken wij de Kringgildedag”. Het Evoluon, als symbool van de toekomst van de regio Eindhoven, was dan ook een prachtige lokatie om de 75ste Kringdag te vieren
Ook het gilde St. Jan Baptista uit Leenderstrijp heeft dit jaar weer deelgenomen en kunnen tevrede terugkijken op een geslaagde dag. De algehele presentatie van het gilde tijdens de optocht werd beloond met de eerste prijs voor de grote gildes met meer dan 25 personen. Verder werd bij het groepsvendelensenioren van 4/5 personen  een eerste prijs behaald. Maar ook het hoofdvaandel, met een afbeelding van de patroonheilige St. Jan Baptist, werd op de tentoonstelling beloond met een eerste prijs. Helaas werden door onze gildebroeders en gildezusters geen prijzen behaald bij de individuele wedstrijden. Toch wordt ook door hen teruggekeken op een fijne en verbroederlijke gildedag.

Powered by Blog Grabber