Is rouw welkom op het werk?

Dat je iemand verliest van wie je veel hebt gehouden, is al erg genoeg. Dat je iets verliest dat je dierbaar was, is al erg genoeg. Laat staan dat je, als je weer aan het werk gaat, ook nog eens te maken krijgt met collega’s die zich geen houding kunnen geven. Of met een leidinggevende die min of meer negeert wat jij hebt meegemaakt. Het omgekeerde komt gelukkig ook voor. Dan wordt je werk een veilige haven, die jou houvast brengt in een moeilijke tijd.

Van het ene naar het andere uiterste
In mijn praktijk zie ik mensen die in deze situaties terechtkomen. Het ene uiterste is de begripvolle werkgever die voor een medewerkster én haar kinderen een begeleidingstraject mogelijk maakt na het overlijden van haar partner. Deze werkgever wil goed voor zijn medewerkers zorgen en zo de drempel om weer naar het werk te komen, laag houden. Het is immers al moeilijk genoeg. Door ruimte te geven en contact te houden over wat voor deze medewerkster wél kan, krijgt de werkgever vertrouwen terug. Daarnaast wordt het werk een grote steun in plaats van ballast.

Het andere uiterste is de werkgever die een medewerkster van wie haar partner is overleden, ontslaat op basis van haar tijdelijke contract. Dit omdat hij niet weet hoe haar rouwproces zal verlopen. Deze werkgever kiest voor het zakelijke belang, terecht of onterecht. Wat hierdoor wel kan gebeuren, is dat het rouwproces van deze medewerkster stagneert. Haar werk ervaart ze niet als steun, integendeel. Het is een nieuw verlies, na het onverwachte en traumatische verlies van haar partner.

Rouw op het werk voelt ongemakkelijk
Op deze lijn van uitersten zijn veel andere situaties denkbaar. Wat ik vaak zie, is dat werkgevers niet zo goed weten hoe om te gaan met medewerkers die een persoonlijk verlies meemaken. Dat collega’s niet goed weten wat ze moeten zeggen. En dat het voor degene die het verlies meemaakt, moeilijk is om zich een houding te geven. 
De belangrijkste tip die ik wil geven, is: spreek uit wat je vanbinnen voelt. Als je niet weet wat je moet zeggen omdat je het zo erg vindt, zeg dat dan gewoon. Of zeg niets, en geef een dierbare collega een knuffel. Vraag of je collega wellicht iets wil vertellen, of je ergens mee kunt helpen. Als dat vandaag niet zo is, dan vraag je het morgen nog een keer. Het zijn wellicht open deuren, maar we blijven vaak voor die deur staan. 

Extra taak voor leidinggevenden
Ben je leidinggevende, dan heb je nog een extra taak. Jij hebt het verlies te bespreken, je moet jezelf laten zien. Anders kan een medewerker zich eenzaam of in de steek gelaten voelen (alweer). Veranderingen roepen angst op en beste remedie is nabijheid. Geef je medewerker tijd en vertrouwen. Juist hierdoor komen mensen vaak eerder weer naar het werk. Ga niet ongevraagd dingen doen, daarmee ga je over iemands grenzen. Vraag eerst of iemand het wil of stel voor het samen te doen. En niks: je moet dankbaar zijn, we doen heel veel voor jou. Dankbaar? Nu even niet! Het helpt ook niet om druk zetten op terugkeer naar het werk, maar blijf hierover wel in contact.

En jij? Sta jezelf toe om ook op je werk verdriet, boosheid te voelen. Je hoeft het niet weg te stoppen. Sta jezelf toe om weer plezier te hebben in je werk; werk mag best even afleiding voor je zijn. Je bent niet alleen op de wereld; laat jezelf steunen door je collega’s op een manier die voor jou past (en niet voor hen). Vertel ze wat jij graag wilt; ze kunnen immers niet in je hoofd kijken. Zo helpt je werk je vooruit in je rouwproces.

Meer weten over omgaan met verlies en rouw? 
Heb je een vraag over (aanstaand) verlies, door o.a. overlijden, scheiding, ziekte, verlies van werk? Wil je graag meer tips over hoe om te gaan met persoonlijk verlies op het werk? Bel of mail voor een kosteloos en verhelderend kennismakingsgesprek: info@brightblue-coaching.nl of tel. 06-12949654, ook voor de nieuwsbrief. Begeleiding wordt deels vergoed door bijna alle Nederlandse zorgverzekeraars!

Jeanne van Mierlo
Verlies- en rouwtherapeut