John Hausmans voorzitter Centrale Directie

John Hausmans, waarnemend voorzitter Centrale Directie van cluster LVO Weert, wordt per 1 juni 2017 benoemd tot voorzitter. LVO Weert verbindt de scholen Het College, Het Kwadrant, Philips van Horne SG…John Hausmans voorzitter Centrale Directie

06-06-2017 08:48 – Ingezonden door Redactie

John Hausmans, waarnemend voorzitter Centrale Directie van cluster LVO Weert, wordt per 1 juni 2017 benoemd tot voorzitter. LVO Weert verbindt de scholen Het College, Het Kwadrant, Philips van Horne SG en het BRAVO! College Cranendonck. Op twee locaties biedt LVO Weert tevens onderwijs aan anderstaligen (Eerste Opvang Anderstaligen).
Als voorzitter van de Centrale Directie, zal John Hausmans zich richten op de verdere ontwikkelingen op deze scholen, zodat leerlingen kunnen blijven genieten van een toekomstbestendig rijk geschakeerd onderwijsaanbod dat goed aansluit op het primair en het vervolgonderwijs en de ontwikkelingen in de maatschappij.  Met deze benoeming gaat LVO Weert over tot een eenhoofdige Centrale Directie. Naast onderwijsontwikkeling behoren de thema’s personeel, financiën, huisvesting, zorg en communicatie tot de portefeuille van John Hausmans. Bijzondere aandacht gaat uit naar de thema’s onderwijsstructuur, gepersonaliseerd leren en leermiddelen. In samenwerking met de scholen, medezeggenschapsraden en externe partners zal hij hier verder vorm en inhoud aan geven.  Het College van Bestuur wenst John Hausmans veel succes als voorzitter Centrale Directie van LVO Weert.

Powered by Blog Grabber