Lang debat over wat niet gezegd wordt

Eén van de onderwerpen, die de Cranendonckse gemeenteraad op 6 juni besprak, was de begroting van De Risse voor 2018. Van oudsher voorziet De Risse in de sociale werkvoorziening voor de gemeenten Weert,…Lang debat over wat niet gezegd wordt

08-06-2017 15:26 – Ingezonden door Redactie

Eén van de onderwerpen, die de Cranendonckse gemeenteraad op 6 juni besprak, was de begroting van De Risse voor 2018. Van oudsher voorziet De Risse in de sociale werkvoorziening voor de gemeenten Weert, Nederweert en Cranendonck door voor beschutte werkplekken te zorgen. Omdat de rijkssubsidie daarvoor flink aan het dalen is, heeft De Risse haar werkterrein een aantal jaren geleden al uitgebreid: ook mensen, die niet onder de wsw vallen maar door een handicap niet makkelijk een gewone baan kunnen vinden, worden door De Risse begeleid naar werk. Daarin is het bedrijf tot nu toe behoorlijk succesvol, waardoor de teruglopende rijkssubsidie de afgelopen jaren grotendeels gecompenseerd kon worden. De begroting voor 2018 laat echter zien dat het onmogelijk wordt om de verdere daling van de rijkssubsidie op te vangen zonder uitbreiding van het werkterrein. En dat zou weer betekenen dat de drie gemeenten straks De Risse financieel bij moeten springen. Om dit te voorkomen wil De Risse zich verder omvormen naar een ‘mensontwikkelbedrijf’, dat zich richt op het hele sociaal domein. Anders gezegd: De Risse wil  haar expertise niet alleen inzetten voor het begeleiden van mensen naar werk, maar ook op andere terreinen zoals jeugdzorg of onderwijs. Daarvoor zal eerst een plan van aanpak gemaakt worden, dat later dit jaar verwacht wordt.
De discussie in de gemeenteraad ging er vooral over of dit nu wel een goede ontwikkeling is. Noud van Leeuwen (CDA) opende het debat door zijn twijfels over deze voorgenomen uitbreiding van de taken van De Risse uit te spreken. Hij zou liever zien dat De Risse zich op haar kerntaak blijft richten om mensen naar werk te begeleiden. Samen met de Sjaak den Breejen (VVD) en Ton Dijkmans (Transparant Cranendonck) had hij daarom een amendement bedacht, waarmee het oordeel van de gemeenteraad over de begroting van De Risse aangepast zou worden. Omdat hij twijfelde of hij dit amendement wel ter sprake wilde brengen, onthulde hij nog niet wat er in stond. Dat maakte het er voor het publiek niet makkelijker op het verdere debat te volgen. Sjaak den Breejen voorzag dat de taakverbreding van De Risse een complex proces zal zijn, dat alleen maar kans van slagen heeft als er een goed plan aan ten grondslag ligt. Dat plan moet eerst afgewacht worden voordat er een oordeel geveld kan worden over de nieuwe koers van De Risse.
Wethouder Jan van Tulden (Cranendonck Actief) kon zich wel vinden in de plannen van De Risse, mits daarin de klant centraal blijft staan. Hij probeerde Noud van Leeuwen gerust te stellen door er op te wijzen dat Cranendonck niet zomaar allerlei taken aan De Risse zal uitbesteden, maar dat de gemeente wel zoveel mogelijk profijt wil trekken van de expertise van De Risse. Na een korte schorsing zei Noud van Leeuwen zijn amendement daarom niet in te dienen, ook omdat Jan van Tulden beloofde het aangekondigde plan van aanpak met de raad te bespreken. Sjaak den Breejen benadrukte dat dit plan De Risse, en daarmee de drie gemeenten, moet behoeden voor grote financiële tekorten. Erica de Graaf (Cranendonck Actief) en Carry van Rooij (Elan) stelden daar tegenover dat zij het idee van een mensontwikkelbedrijf van harte ondersteunen en dat hun fracties daar desnoods ook best geld voor over hebben.  
Aan het begin van deze vergadering werd David Morgan als raadslid van Cranendonck Actief geïnstalleerd, waarmee de zetel van de vertrokken Judith Blaauw-Klaver weer bezet is. De publieke tribune was daarom vooral gevuld met familieleden van David. Maar of die een touw konden vastknopen aan de discussie over De Risse ….

Powered by Blog Grabber