Omgaan met verlies en rouw. Hoe doe je dat nou?

Op donderdag 21 september is er bij het uitvaartcentrum in Budel weer een gratis informatieavond over omgaan met verlies en rouw. De bijeenkomst, van 19.30 tot 21.30 uur, biedt plaats aan elf mensen. Ook…Omgaan met verlies en rouw. Hoe doe je dat nou?

13-09-2017 09:44 – Ingezonden door Redactie

Op donderdag 21 september is er bij het uitvaartcentrum in Budel weer een gratis informatieavond over omgaan met verlies en rouw. De bijeenkomst, van 19.30 tot 21.30 uur, biedt plaats aan elf mensen. Ook als u nog niet eerder contact hebt gehad met Van der Stappen, bent u van harte welkom.

Mensen die een dierbare hebben verloren of een ander verlies hebben meegemaakt, worstelen en denken vaak dat ze ‘het’ niet goed doen. Het is goed om te weten dat rouwen altijd hard werken is en (onbewust) veel energie vraagt. Daarbij is het belangrijk om jezelf tijd en ruimte te gunnen en de dingen vooral te blijven doen zoals ze voor jou goed voelen. Je komt immers terecht in een onbekende wereld, die je – zeker in het begin – weinig houvast biedt. Een wereld die even ‘stop’ zegt en waarin je aan het overleven bent. Een wereld met goedbedoelde adviezen van anderen, waar je soms weinig mee kunt. Een wereld waarin mensen niet weten wat ze moeten zeggen en dan het verlies negeren. Of erger nog, jou negeren. Dat is pijnlijk. Rouwenden vragen zich af of ze hier ooit nog uitkomen. Of hun reacties nog normaal zijn. De omgeving vraagt zich af hoe mensen in rouw gesteund kunnen worden.

Op deze en andere vragen komen heldere antwoorden tijdens de informatieavond op 21 september. Ieders antwoord op verlies, ofwel ieders rouwtraject, is uniek. Er zijn geen vaste regels voor rouw, maar wel handvatten die kunnen helpen in een rouwproces. Martin Horst, uitvaartverzorger bij Van der Stappen Uitvaartverzorging, geeft aan hoe afscheid nemen en rouw met elkaar verbonden zijn. Jeanne van Mierlo, verlies- en rouwtherapeut bij BrightBlue Coaching & Training, vertelt over wat je tegen kunt komen tijdens een rouwproces en hoe je hiermee kunt omgaan. Ook als je er zelf niet uitkomt. Er is veel ruimte voor het stellen van vragen; persoonlijke verhalen zijn welkom. Hoeft niet, mag wel. Mensen die de avond willen bezoeken, melden zich aan via info@vdstappen.nl of via 0495-430260. Bevestiging vindt plaats op volgorde van aanmelding. Adres uitvaartcentrum: Klein Schoterstraat 2a in Budel (bij de ingang van de algemene begraafplaats).

Powered by Blog Grabber