Onveilige verkeerssituaties in uw buurt?

Zijn er in uw wijk of rond de school van uw kinderen onveilige verkeerssituaties? Heeft u zelf ideeën voor verbetering, of wilt u het probleem voorleggen aan een verkeersdeskundige? Dan kunt u terecht bij het Participatiepunt van Veilig Verkeer Nederland.Onveilige verkeerssituaties in uw buurt?

04-06-2017 11:55 – Ingezonden door Redactie

Zijn er in uw wijk of rond de school van uw kinderen onveilige verkeerssituaties? Heeft u zelf ideeën voor verbetering, of wilt u het probleem voorleggen aan een verkeersdeskundige? Dan kunt u terecht bij het Participatiepunt van Veilig Verkeer Nederland.
 
Via www.vvn.nl/participatiepunt kan iedereen in vier stappen een onveilige verkeerssituatie in de buurt melden en letterlijk op de kaart zetten. Veilig Verkeer Nederland (VVN) ondersteunt de melders vervolgens om de situatie onder de aandacht te brengen bij bijvoorbeeld de gemeente, maar ook bij andere buurtbewoners. Veel voorkomende meldingen zijn te hard rijden, onoverzichtelijke situaties, drukte op de weg en asociaal rijgedrag. Veilig Verkeer Nederland adviseert en faciliteert bewonersgroepen om zelf in actie te komen. VVN heeft diverse buurtacties op de plank liggen en gaat gezamenlijk bekijken hoe de onveilige situatie verbeterd kan worden. Het participatiepunt  is door Veilig Verkeer Nederland met het ministerie van Infrastructuur en Milieu opgericht om inzicht te verkrijgen in locaties waar mensen onveiligheid ervaren.
Veilig Verkeer Nederland (VVN) is dé verkeersveiligheidsorganisatie van Nederland. Een maatschappelijk betrokken vereniging, met een landelijk netwerk van vrijwilligers en met het VVN Participatiepunt (vvn.nl/participatiepunt) is zij rechtstreeks verbonden met verkeersdeelnemers van jong tot oud en weet wat er speelt op straat. Vanuit deze kennis levert VVN een duurzame bijdrage aan veilig verkeer in Nederland. Enerzijds via bewustwording en gedragsverandering van verkeersdeelnemers. Anderzijds via beïnvloeding van de verkeersinfrastructuur en regelgeving. VVN biedt aansluiting voor organisaties om maatschappelijk engagement te tonen. VVN streeft er naar om zoveel mogelijk mensen en organisaties te stimuleren en actief te betrekken bij verkeersveiligheid: iedereen veilig over straat!

Powered by Blog Grabber