Overpelt en Neerpelt: van samenwerking naar fusie

Overpelt en Neerpelt hebben het voornemen te fusioneren. Dat is het voorstel dat voorgelegd zal worden op de extra gemeenteraadszittingen in beide gemeenten op maandag 26 juni aanstaande. Het gaat om een…Overpelt en Neerpelt: van samenwerking naar fusie

19-06-2017 12:22 – Ingezonden door Redactie

Overpelt en Neerpelt hebben het voornemen te fusioneren. Dat is het voorstel dat voorgelegd zal worden op de extra gemeenteraadszittingen in beide gemeenten op maandag 26 juni aanstaande. Het gaat om een intentieverklaring. De fusie is een feit na een definitieve beslissing voor 31 december van dit jaar.
En dan ontstaat er na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 op 1 januari 2019 een nieuwe krachtige gemeente in Noord-Limburg: een gemeente van 8360,5 ha met meer dan 32000 inwoners (Overpelt + 15000, Neerpelt +17000). Een gemeente met meer bestuurskracht die haar inwoners nog beter en nog efficiënter van dienst kan zijn en die met meer mogelijkheden de maatschappelijke uitdagingen van de toekomst kan aanpakken. Voor de inwoners zal er trouwens niet zo heel veel veranderen. De dienstverlening blijft waar die nu is: dicht bij de mensen. Na de gemeenteraad van 26 juni kan de praktische uitwerking van de nieuwe gemeente beginnen.

Overpelt en Neerpelt groeien in de realiteit al jaren naar mekaar. Er is niet alleen de nauwe samenwerking op heel wat vlakken – Dommelslag is daarvan misschien wel de bekendste. Er is ook het steeds dichter naar mekaar groeien van de twee centra, die slechts op een boogscheut van elkaar liggen. De beide gemeenten hebben heel veel gemeen én veel gemeenschappelijke belangen. Na veertig jaar kan dit dan toch leiden tot een fusie.

De schaalvergroting brengt heel wat voordelen met zich mee. Vooreerst is er de schuldvermindering vanwege de Vlaamse Overheid. Die bedraagt 500 euro per inwoner. Dat zou samen 16 miljoen euro betekenen voor de fusiegemeente. De grotere schaal maakt aankopen goedkoper en kan bijdragen tot een efficiëntere aanwervingspolitiek. Het leidt uiteindelijk tot een bestuur met meer expertise en meer efficiëntie en dat komt de inwoners alleen maar ten goede. En tot slot: de nieuwe gemeente kan met meer mogelijkheden de maatschappelijke uitdagingen van de toekomst aanpakken.

Organisatorisch zullen er op korte termijn nog heel wat watertjes doorzwommen moeten worden. Het huidige personeel mag in ieder geval gerust zijn. Er zullen ingevolge de fusie geen mensen hun werk verliezen. Iedereen is nodig. Er is dus behoud van werkgelegenheid en dat is een sterke troef vandaag de dag. Jobinhouden kunnen en zullen wel veranderen, maar dat geeft ook weer mogelijkheden op verdere groei en ontplooiing.

Maar eer het allemaal zo ver is, moeten beide gemeenteraden het principe van de fusie goedkeuren. Pas daarna kan de praktische invulling van start gaan. Zo zal er een traject uitgetekend worden om uitgebreid met de inwoners van beide gemeente in gesprek te gaan over de fusie. Daarna volgen nog de gemeenteraadsverkiezingen. Die zullen bepalen wie de nieuwe gemeente zal besturen.

De beide huidige burgemeesters maken zich in ieder geval sterk: “Beide gemeenten zijn nu al mooi én gezond. En beide zijn sterk op vlakken die mekaar perfect kunnen aanvullen. Dat brengen we met deze fusie samen en dat levert een bijzonder krachtige gemeente in Noord-Limburg op. Het is als een legering tussen twee metalen: de samensmelting is veel sterker dan elk metaal apart. De inwoners zullen er alleen maar bij gebaat zijn. Het is nu aan de gemeenteraden om op 26 juni het debat te voeren en een principieel standpunt in te nemen.”

Powered by Blog Grabber