Sint-Jansviering in Leenderstrijp

De feestdag van de schutspatroon wordt door de Brabantse schuttersgilden op velerlei wijze gevierd. Sint Jan Baptista neemt in het functioneren van het op 17 oktober 1645 opgerichte gilde van Leenderstrijp…Sint-Jansviering in Leenderstrijp

23-06-2017 09:28 – Ingezonden door Redactie

De feestdag van de schutspatroon wordt door de Brabantse schuttersgilden op velerlei wijze gevierd. Sint Jan Baptista neemt in het functioneren van het op 17 oktober 1645 opgerichte gilde van Leenderstrijp een concrete plaats in. Het gilde verkeert in de zeldzame omstandigheid dat het een aan de schutspatroon gewijde kapel onder zijn beheer heeft. De kapel nam in de loop der eeuwen een centrale plaats in in het geestelijk leven van Leenderstrijp.
De Sint-Janskapel beheerst ook heden nog het functioneren van het gilde. Rond de op een heuvel buiten de bebouwde kom gelegen kapel houdt het Gilde St.-Jan Baptista jaarlijks op Sint-Jansdag (24 juni) een openluchtmis met Sint-Janstrossenwijding.

Sinds 1962, toen pastoor F. de Wijs daarvoor zijn toen nog eenmalige toestemming gaf, staat de kapel ook op Sint Jansdag in het middelpunt van de belangstelling. Op initiatief van het Strijper Gilde St.-Jan Baptista wordt er sinds dat jaar een Heilige Mis in de open lucht gehouden. Vorig jaar werd de Sint-Jansviering toegevoegd aan de Nederlandse lijst van immaterieel erfgoed.

Sint Janstros
Tijdens deze H. Mis worden de Sint-Janstrossen gewijd. Zo’n tros is een boeket voor het merendeel bestaande uit veldbloemen. De gewijde tros wordt thuis buiten aan een deurstijl gehangen om bescherming af te smeken tegen noodweer en boze geesten en geluk en gezondheid te brengen aan diegene die achter de tros hun heil zoeken. Zo’n St.-Janstros bestaat uit Sint-Janskruid, noteblad, koningsvaren, gele lis, korenbloem, margriet, rode en witte koekoeksbloem, vergeet-mij-nietje, wild viooltje, Spaans gras, aargras en lindeblad. Uit de tuin worden daar een witte en rode roos en een anjer (snoffel) toegevoegd.

Op zaterdag 24 juni 2014 is er ’s avonds om 19.30 uur een openluchtmis met Sint Janstrossenwijding bij de Sint Janskapel aan de Kapelstraat in Leenderstrijp. De Heilige Mis wordt opgeluisterd door de beide parochiële koren.
De organisatie is in handen van het Gilde St.-Jan Baptista Leenderstrijp dat om 19.15 uur vanaf gildehuis “de Hospes” via de brede school Sint Jan (waar de jeugd van Jong Nederland Leende aansluit), met vliegend vaandel en slaande trom naar de Sint Janskapel trekt.

Jubilaris
Na afloop van de St.-Jansviering worden in het gildehuis “De Hospes” Jan Engelen gehuldigd vanwege zijn 40 jarig lidmaatschap.

Powered by Blog Grabber