Tien Vlaamse directeuren op bezoek in Nederland

De directeur van basisschool Hamont-Lo, Ivo Umans, vormt samen met nog negen andere schooldirecteuren uit de Belgische provincie Limburg een studiegroep die regelmatig bijeenkomt. Onlangs werd het plan…Tien Vlaamse directeuren op bezoek in Nederland

12-06-2017 08:52 – Ingezonden door Evert Meijs – Foto’s Evert Meijs

De directeur van basisschool Hamont-Lo, Ivo Umans, vormt samen met nog negen andere schooldirecteuren uit de Belgische provincie Limburg een studiegroep die regelmatig bijeenkomt. Onlangs werd het plan opgevat om eens te gaan ‘gluren bij de buren’,  door eens te gaan kijken op een Nederlandse basisschool. Op vrijdagochtend was de groep te gast op basisschool Het Palet in Hapert, gemeente Bladel. Een boeiende studiebijeenkomst!
 
Iets na tien uur arriveerde de groep schoolleiders en werd er ontvangen door schrijver dezes. Na enkele huishoudelijke afspraken trad het gezelschap naar binnen en werd hartelijk ontvangen door directeur Gerard Smetsers. De basisschool (én kleuterschool én lagere school) bestaat deze maand vijfentwintig jaar, en Gerard is ook vijfentwintig jaar de directeur van deze school.
Al meteen werd de aandacht getrokken door de frisse entree, de vrolijke kleuren en de vele kinderwerkstukken aan de wand. “We hebben zelfs een wall of fame”, aldus Smetsers, die trots de tekeningen en schilderwerken showde van de kinderen, voorstellende iedere groepsleerkracht van de school. Daarna nam hij de collega’s mee naar de personeelskamer, waar de airco voor een behaaglijk klimaat zorgde en de soesjes klaar stonden, óók vanwege de komende jubileumweek.
Na een kennismakingsronde ging de gastheer dieper in op de visie die hij heeft op onderwijs, voor wat betreft de leerlingen en hoe hij aankijkt tegen de manier van werken van leerkrachten. “Vertrouwen geven, allebei”, was zijn adagium.
 
Na enkele vragen te hebben beantwoord startte de rondleiding door het gebouw. Het Palet telt ruim dertig personeelsleden en achttien groepen. Met verwondering werd geluisterd naar de speciale klasjes die zijn opgestart voor kinderen die plots uit het verre buitenland naar hier zijn gekomen. Maar ook zijn er voor de regio groepen samengesteld voor kinderen die extra begaafd zijn en daardoor moeilijkere en meer ingewikkelde opdrachten kunnen uitvoeren. Ook werd een kijkje genomen in de groep van Juffrouw Kiet, die bekend is geworden door haar manier van werken met kinderen uit allerlei windstreken en die vaak starten zonder kennis van de Nederlandse taal. Daarna werd de bibliotheek bekeken, werd gediscussieerd over digitale schoolborden en de inzet van klassenassistenten om aan hele kleine groepjes les te geven.
 
Na de rondleiding werd er in de personeelskamer verder gedebatteerd over de wijze waarop schoolbesturen in België en in Nederland zijn ingericht, over het verschil in overblijven tussen 12.00 u en 13.00 u en over de salarisverschillen tussen de twee landen.
Iedereen werd meegenomen in de plannen van Het Palet om in de toekomst te verhuizen naar de nabijgelegen kerk, die tot multifunctionele accommodatie zal worden omgebouwd, ware het niet dat de lokale politiek enkele weken geleden roet in het eten gooide. Een grote teleurstelling voor Gerard Smetsers en zijn medewerkers.
Rond 13.00 uur werd afscheid genomen van de Nederlandse school en was iedereen opgetogen over hetgeen men deze ochtend had gehoord en gezien.

Powered by Blog Grabber