Workshop ‘Positieve gezondheid’ voor mantelzorgers

Steunpunt Mantelzorg Verlicht organiseert op donderdag 8 juni a.s. de workshop Positieve Gezondheid. Deze workshop richt zich op het concept Positieve Gezondheid. Gezondheid is een middel om mee te kunnen doen in de maatschappij. Niet het hoogste doel en niet ten koste van alles. Meedoen in de maatschappij…Workshop ‘Positieve gezondheid’ voor mantelzorgers

05-06-2017 10:22 – Ingezonden door Redactie

Steunpunt Mantelzorg Verlicht organiseert op donderdag 8 juni a.s. de workshop Positieve Gezondheid. Deze workshop richt zich op het concept Positieve Gezondheid. Gezondheid is een middel om mee te kunnen doen in de maatschappij. Niet het hoogste doel en niet ten koste van alles. Meedoen in de maatschappij (kunnen doen wat je wilt, in verschillende rollen) heeft weer een positieve invloed op je gezondheid.
 
Workshop
Bouwstenen van gezondheid zijn: lichamelijk en geestelijk welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen in de maatschappij en dagelijks functioneren.
Door middel van het invullen van een “spinnenweb positieve Gezondheid” (scoringslijst) over deze zes bouwstenen, krijg je een beeld van hoe het is gesteld met je eigen algemene gezondheid en aan welke aandachtsgebieden je eventueel nog iets kunt veranderen. In relatie tot je mantelzorgtaken kan deze workshop je meer inzichten geven om je sterker in je rol als mantelzorger te laten staan.
 
Deelname en aanmelden
De workshop “Positieve Gezondheid” vindt plaats op donderdag 8 juni van 10.00 tot 15.30 uur in
GGD Brabant-Zuidoost (het gebouw De Witte Dame).
U kunt zich aanmelden via nummer 088 0031 288 of info@mantelzorgverlicht.nl.
Graag de eigen bijdrage van €10,00 vooraf overmaken op rekening
NL66 BNGH 0285 0235 78 ten name van GGD Brabant-Zuidoost. Vermeld hierbij de Workshop
“Positieve Gezondheid” 8 juni 2017.
 
Extra ondersteuning
Het steunpunt Mantelzorg Verlicht Eindhoven organiseert diverse activiteiten speciaal
voor mantelzorgers. Mantelzorgers die behoefte hebben aan ondersteuning, kunnen een
afspraak maken of langskomen tijdens het inloopspreekuur. De spreekuren zijn – behalve
op feestdagen en in schoolvakanties – iedere maandag van 13.00 tot 15.00 uur en iedere
vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur bij GGD Brabant-Zuidoost, Clausplein 10 in Eindhoven.
 
Voor vragen of behoefte aan meer informatie neem gerust contact op met Steunpunt
Mantelzorg Verlicht in Eindhoven via 088 0031 288 of info@mantelzorgverlicht.nl

Powered by Blog Grabber