24e Wa zegde doa? Doa zegde wa!

Omdat het jammer zou zijn als de dialecten in onze streek zouden verdwijnen, willen we graag dat deze dialecten weer meer gaan leven bij de mensen. Daarom roepen we jullie wekelijks op om te reageren en…24e Wa zegde doa? Doa zegde wa!

21-04-2017 11:05 – Ingezonden door Arian Compen

Omdat het jammer zou zijn als de dialecten in onze streek zouden verdwijnen, willen we graag dat deze dialecten weer meer gaan leven bij de mensen. Daarom roepen we jullie wekelijks op om te reageren en om een Nederlandse zin om te zetten naar jullie dialect.
Stuur een e-mail naar info@zurrik.com
Vorige week was de zin:
De buurman heeft een hond die pootjes geeft en stokken haalt.
We kregen deze keer volgende inzendingen:
MAARHEEZE:
De buurman hit un hundje da potjes geft en stokke halt.
BUDEL-DORPLEIN:
Ozze burman hit unne(n) hoond, dien gift potjes en hoalt klippels.
HAMONT:
De burman hed’nen hoônd die puetjes gèft en stuek huelt.
Maar ook: De burman hit nen hoond dien putjes geft en klippels trugbringt!
ACHEL:
De buurmaân hit nen hôônd dien pútjes géft en stúk húlt.
en ook
De bùrman hit nen hond djien pùtjes géft en stùk hàlt.
NEERPELT:
De burmaan hit ennen hoond die putjes géft en stùk halt.
Maar ook: De burmaan hit nen hoond dien putjes geft en stôk hoalt.
SOERENDONK:
De burman hit unnen hônd die pótjes geft en stök hált.
Maar ook: De burman hit unne hoond die pootjes gift en klippels halt.
WEERT:
Miene buurmãn heet unne hond dae puutjes guftj  en stekke haaltj.
EINDHOUT:
Ozze gebuur die hee nen hond en die geft ne poot , en die helt ne stok terug .
Mocht je nu iets lezen waarvan je vindt of denkt dat het niet klopt, laat dat dan even weten. We willen hier laten zien dat er wel degelijk verschillen zijn, maar ook duidelijk maken hoe klein deze verschillen vaak zijn. Verder staat het vrij om te reageren en om verhalen in te zenden. Zolang het maar over onze dialecten gaat. Zo maken we er samen een levendige rubriek van.
De te vertalen Nederlandse zin voor volgende week is:
Ik voel me de laatste tijd wel vaker niet helemaal lekker.
Stuur deze zin in jouw dialect voor dinsdag naar info@zurrik.com dan plaatsen we volgende week de reacties en een nieuwe zin om te vertalen.

Powered by Blog Grabber