26e Wa zegde doa? Doa zegde wa!

Omdat het jammer zou zijn als de dialecten in onze streek zouden verdwijnen, willen we graag dat deze dialecten weer meer gaan leven bij de mensen. Daarom roepen we jullie wekelijks op om te reageren en…26e Wa zegde doa? Doa zegde wa!

04-05-2017 15:23 – Ingezonden door Arian Compen

Omdat het jammer zou zijn als de dialecten in onze streek zouden verdwijnen, willen we graag dat deze dialecten weer meer gaan leven bij de mensen. Daarom roepen we jullie wekelijks op om te reageren en om een Nederlandse zin om te zetten naar jullie dialect.
Stuur een e-mail naar info@zurrik.com
Vorige week was de zin:
Vroeger aten wij wortelen en aardappelen uit de tuin van onze zuinige overbuur.  
We kregen deze keer volgende inzendingen:
MAARHEEZE:
Vruuger ate wi wortele en èrpel uut de tuun van ozze zuunnige ovverbuur.
BUDEL:
Vruuger aaten willie moeëren (of gewoon: wortele) en errepul oet dun hoof van ozzen pinnige/kreenterige/zuunige burman van hie tiggenover.
BUDEL-SCHOOT:
Vruuger atte willie wortels en errepul oet dun hoof van ozze zuunige overburman.
BUDEL-DORPLEIN:
Vruuger aten willie wortele en errepul oet den hoof van ozze pinnige overburman.
GASTEL:
Vrueger aten willie  wortels en erpels oet de hoof van osse zeuninge over buurlui.
HAMONT:                                                                                                                                
Vruuger aette wellie wortele en èrrepel oêt den hoof van ozze zuunnige burman thoews tiggenôver.
ACHEL:
Vrüger atten wijllie koëten en petatten oewt den hoof van ozze zùnige bùrman van hie tiggenover.
NEERPELT:
Vruger ate wèllie pouten en èrpel oet den hoof van ozze zunnige overburmaan.
Maar ook: Vrueger ate wèllie poëten en patatten oet den hoof van ozze zuinige / bieëstige overbuur.
SOERENDONK:
Vreuger ate willie wortele en èrrepul oet d’n hoof van ózze zunige/pinnige overburman.
Maar ook: Vreuger aten we wortels en erpels oet den hoof van oze zunnige over burman.
WEERT:
Vreuger oote vae moeren en errepel oet den hoof van ozze buurmãn.
Mocht je nu iets lezen waarvan je vindt of denkt dat het niet klopt, laat dat dan even weten. We willen hier laten zien dat er wel degelijk verschillen zijn, maar ook duidelijk maken hoe klein deze verschillen vaak zijn. Verder staat het vrij om te reageren en om verhalen in te zenden. Zolang het maar over onze dialecten gaat. Zo maken we er samen een levendige rubriek van.
De te vertalen Nederlandse zin voor volgende week is:
Van mijn eerste dag naar school herinner ik me nog de nieuwe zwarte schoenen, de schooltas met drie vakken en een etui.  

Stuur deze zin in jouw dialect vóór dinsdag naar info@zurrik.com dan plaatsen we volgende week de reacties en een nieuwe zin om te vertalen.

Powered by Blog Grabber