27e Wa zegde doa? Doa zegde wa!

Omdat het jammer zou zijn als de dialecten in onze streek zouden verdwijnen, willen we graag dat deze dialecten weer meer gaan leven bij de mensen. Daarom roepen we jullie wekelijks op om te reageren en…27e Wa zegde doa? Doa zegde wa!

11-05-2017 15:31 – Ingezonden door Arian Compen

Omdat het jammer zou zijn als de dialecten in onze streek zouden verdwijnen, willen we graag dat deze dialecten weer meer gaan leven bij de mensen. Daarom roepen we jullie wekelijks op om te reageren en om een Nederlandse zin om te zetten naar jullie dialect.
Stuur een e-mail naar info@zurrik.com
Vorige week was de zin:
Van mijn eerste dag naar school herinner ik me nog de nieuwe zwarte schoenen, de schooltas met drie vakken en een etui.   
We kregen deze keer volgende inzendingen:
BUDEL-DORPLEIN:
Van miene urste schooldaag herinner ich mich nog de nej zwèrte schoen, de schooltas mej drei vakken en een etui.
GASTEL:
Van miene urste schooldaag herinner ich mich nog die nìj zwarte schoen, en die schooltas  mej drej vakken en ien etui.
MAARHEEZE:
Van mien urste schooldaag herinner ich mich nog de neij zwarte schoon en de schooltas mè drie vakke en un etui.
HAMONT:
Van miene (j)urste’n daag noa de schoowl herinner ich mich nog de nèj zwerte schoewn (schuuntjes), de schoowltâs mèj drei-j  vèk en unne pennezak.
ACHEL:
Van mienen ùrsten daag noa de school wiéjet ig nog van mien neij zwarte schoeng,mein kappetulie meij dreij vekskes en é pennezekske terin.
Maar ook: Van mienen ursten dâag núr de schowel herinner ich mich nog de nej schoewen,  de schowelvlies  mej drei vakke en een pennebeurs.
NEERPELT:
Van menne urste daag nor schowel wiejet ig mig nog de now zwarte schoen, de valies met drei
vakke en een pennebeurs.
SOERENDONK:
Van munnen örste schooldâg herinner ich mich nog de ni-j zwarte schoen, de boeketas mè drej vèk en ’n etui.
Maar ook: Van miene urste daag no school herinner eeg me nog de neij  zwarte schoen, en de tas vur beuk in te doen mei drei vakken en unne etwie.
WEERT:
Van miene ieerste daag noa schõõl herinner ich mich nog de now zwerte schõõn, de schõõltas met drei vakke en unne pennezak.
EINDHOUT:
Van menne  eeste dag naar’t school doa kan ne kik mij nog van herinneren dak nief  zwette schoene en ne nieve school kabas mee drei vakke erin en ok ne nieve pennezak.
Mocht je nu iets lezen waarvan je vindt of denkt dat het niet klopt, laat dat dan even weten. We willen hier laten zien dat er wel degelijk verschillen zijn, maar ook duidelijk maken hoe klein deze verschillen vaak zijn. Verder staat het vrij om te reageren en om verhalen in te zenden. Zolang het maar over onze dialecten gaat. Zo maken we er samen een levendige rubriek van.
De te vertalen Nederlandse zin voor volgende week is:
Als we naar school fietsten en het was droog, dan reden we meestal binnendoor, over het zandpad.

Stuur deze zin in jouw dialect VÓÓR DINSDAG naar info@zurrik.com dan plaatsen we volgende week de reacties en een nieuwe zin om te vertalen.

Powered by Blog Grabber