Concert ten voordele van restauratie Sint-Laurentiuskerk

De Sint-Laurentiuskerk in Hamont en vooral de kerktoren moeten dringend worden gerestaureerd. Concreet moet de balustrade en torenspits vervangen worden en moeten alle daken en de afwatering gerestaureerd…Concert ten voordele van restauratie Sint-Laurentiuskerk

03-05-2017 08:46 – Ingezonden door Redactie

De Sint-Laurentiuskerk in Hamont en vooral de kerktoren moeten dringend worden gerestaureerd. Concreet moet de balustrade en torenspits vervangen worden en moeten alle daken en de afwatering gerestaureerd worden. Het aandeel van de kerkfabriek voor deze restauratie bedraagt naar schatting 200.000 euro! Om de gemeentelijke lasten te beperken is elke bijkomende financiële inspanning van onze kerkgemeenschap onontbeerlijk. Met het organiseren van een concert wil men geld inzamenlen. Het concert dient eveneens om koren in en buiten onze gemeente te laten genieten van de bijzondere akoestiek en kerkruimte van de kerk, die bij toevallige bezoekers steeds bewondering opwekt. Vier koren zullen een ruim repertoire aan religieuze maar ook wereldlijke liederen presenteren en het kamerensemble Amicitia wisselt af met mooie en vooral bekende meesterstukken uit  de muziekgeschiedenis. Allen welkom.  

Het concert is op zondag 7 mei. Er zijn optredens van Amicitia, Kerkkoor Hamont, Seniorenkoor Lindelhoeven, Seniorenkoor Bocholt en de Zingende Senioren Hamont.

Powered by Blog Grabber