Eeuwenoude traditie: driejaarlijks Koningschieten Budel

Het Sint Jorisgilde Budel kent een rijke historie die zeker terug gaat tot 1707. Vanaf die tijd heeft het gilde diverse zilveren Koningsschilden in haar collectie. Na de heroprichting in 1953 is dit een…Eeuwenoude traditie: driejaarlijks Koningschieten Budel

23-04-2017 13:59 – Ingezonden door Redactie

Het Sint Jorisgilde Budel kent een rijke historie die zeker terug gaat tot 1707. Vanaf die tijd heeft het gilde diverse zilveren Koningsschilden in haar collectie. Na de heroprichting in 1953 is dit een van de eerste tradities die weer in ere werden hersteld. Een keer in de drie jaar zal er door de leden van het gilde geschoten worden om de titel Koning van het Sint Jorisgilde Budel. Aanstaande zondag 23 april is het weer zo ver en is het al weer drie jaar geleden dat deze titel voor de allereerste keer in de geschiedenis op naam kwam van een gildezuster. Saskia Horst-Adams was de allereerste vrouwelijke Koning van het gilde en zal deze titel weer strijdvaardig verdedigen tijdens de viering van de Patroonsdag van het gilde. Die valt dit jaar dan ook precies op de dag van sint Joris zelf.

Het koningschieten van het Sint Jorisgilde  zal een dag worden met vele tradities. Zo trekt het gilde deze zondagochtend al vroeg naar het woonhuis van de “oude” Koning om deze thuis op te gaan halen. Rond 10.00 uur trekt men verder naar de parochiekerk in Budel voor het bijwonen van de H. Mis om 10.30 uur. U bent allemaal uitgenodigd om deze plechtige viering met gilde-eer bij te komen wonen. Deze viering zal een bijzonder karakter kennen omdat naast de gildetradities de dienst zal worden opgeluisterd door het Nijmeegs Byzantijns Koor o.l.v. Swetlana Semanskaja. De dienst is ook een viering volgens de Byzantijns Slavische ritus en zal worden voorgegaan door Pastoor Ton Sip. Na de misviering zal de eed van trouw aan het Geestelijk gezag worden vernieuwd en een vendelgroet worden gebracht aan Pastoor Ton Sip.
Het middagprogramma zal zich voort zetten bij het thuis van het gilde: De Vaandrig aan de Poelderstraat. Men begint met een bijeenkomst voor leden en gasten waarbij men de maaltijd gezamenlijk zal gebruiken. Vanaf 14.30 uur zijn alle belangstellenden van buiten het gilde van harte welkom om getuige te zijn van het aloude Koningschieten van het Budelse gilde. Allereerst zullen een tweetal nieuwe leden worden ingehuldigd. Dat vrouwen een volwaardige rol binnen het Budelse gilde hebben blijkt niet alleen uit het feit dat we drie jaar een vrouwelijke Koning hadden bij het gilde, maar ook uit het feit dat beide nieuwe leden ook dames zijn. Annelie Horst en Sandra Bergmans-Vlassak zullen worden opgenomen in het gilde en de daarbij behorende eed van trouw afleggen aan het Vaandel van het gilde. Vervolgens komt er toch echt een einde aan het Koningschap van Saskia Horst-Adams. Zij zal de eretekenen horende bij de functie van koning afleggen en een fraai zilveren schild toevoegen aan de mooie collectie koningsschilden die getuigen van een lange en rijke traditie vanuit 1707. Daarna zal men om 15.00 uur beginnen met het schieten. Er zal geschoten worden met een kruisboog op de gipsen vogel, en bij het laatste schot zal blijken voor welke “nieuwe”koning zal volgen in het rijtje. Afhankelijk van ondermeer weersomstandigheden en verloop van het schieten om de koningstitel zal er ook de mogelijkheid zijn om zelf op een andere vogel te kunnen schieten en op deze wijze kennis te maken met de rijke tradities van het Sint Jorisgilde Budel. De jeugdige leden die wat leeftijd betreft nog niet gerechtigd zijn om deel te nemen aan het koningschieten hebben hun eigen strijd om het Pastor Roes Wisselschild, oftewel de titel Jeugdkoning. En bij deze strijd zal het Neeltje Horst zijn die een titel te verdedigen heeft. Zij wist vorig jaar zowel de titel dagkoning al het Pastor Roes Wisselschild op haar naam te zetten.
Rond de klok van 18.00 uur zal de nieuwe koning officiëel worden geïnstalleerd. Ook bij deze installatie zullen een aantal tradities weer voor het voetlicht komen, zoals het betreden van het gildehuis oveer het gildevaandel. Een bijzondere eer die naast de koning van het gilde, enkel de Koning van het land of Paus toekomt. U bent in elk geval van harte welkom om er getuige van te zijn. Voor meer informatie over het Sint Jorisgilde verwijzen we naar onze website www.sintjorisgildebudel.nl.

Powered by Blog Grabber