Gedenkplaat ter ere van Henricus Sak

Heemkundekring Achel verzorgde de inhuldiging van een gedenkplaat ter ere van het vroegere Achelse schoolhoofd Henricus Franciscus Sak. Einde 19de en begin 20ste eeuw was ‘meester Sak’ een veelzijdig persoon…Gedenkplaat ter ere van Henricus Sak

26-05-2017 14:33 – Ingezonden door Redactie

Heemkundekring Achel verzorgde de inhuldiging van een gedenkplaat ter ere van het vroegere Achelse schoolhoofd Henricus Franciscus Sak. Einde 19de en begin 20ste eeuw was ‘meester Sak’ een veelzijdig persoon in Achel, op meerdere vlakken actief. Hij was onderwijzer-schoolhoofd, koster-organist, schepen in Achel, lid van de kerkfabriek en armenbestuur, medestichter van fanfare Kempenbloei……Vorig jaar kwam de Heemkundekring in het bezit van het metalen (smeedwerk) tuinpoortje van meester Sak. Op het poortje staan zijn initialen HFS. Dit poortje werd samen met de gedenkplaat onthuld op zaterdag 20 mei op de speelplaats van de basisschool in Achel.

Ter gelegenheid van de inhuldiging hield erevoorzitter Harrie Stienaers in de feesttent op de speelplaats een toespraak. Hierin beschrijft hij de geschiedenis van Meester Sak zowel als die van de school en specifiek het schoolpoortje. Hij eindigde met:
 
Meester Sak maakte zich gedurende zijn loopbaan verdienstelijk als  hoofdonderwijzer, medestichter van de fanfare  “Bloei  der Kempen” , later “Kempenbloei”. Hij was  dirigent van deze fanfare, koster-organist,  maakte de kaarsen zelf voor de eredienst, componeerde muziekstukken, was   schepen in de gemeenteraad, lid van de kerkfabriek en armenbestuur.  Hij stichtte “de werkmanswoning”, organiseerde landbouwlessen  en stichtte de matigheidsbond tegen alcoholisme. Voor zijn grote verdiensten voor de Achelse gemeenschap werd  meester Sak vereerd met pauselijke en burgerlijke eretekens. Meester Sak nam  ontslag op 31 augustus 1897 om gezondheidsredenen en overleed na een kortstondige ziekste op 20 januari 1908.
“Het is een groot volk dat zijn helden eert “, zei  ooit Alfred Van Werde bij  zijn viering  na 25 jaar dienst als onderwijzer. Meester Sak verdient zeker  onze dank,  erkenning en deze eer na zo een bewogen en wel gevulde loopbaan.
Het bestuur van Heemkundekring Achel  bedacht deze eerbetuiging aan meester Sak, nadat zij in bezit kwam van het poortje – met de initialen H.F.S – dat toegang verleende naar de woning van meester Henricus Franciscus Sak,. De woning van meester Sak staat nog steeds in de Dorpsstraat 60 en wordt nu bewoond door het echtpaar en eigenaars Maurice Bonneu-Paula Hoeks.

Na  het overlijden van meester Sak in 1908 verhuisde het poortje naar de pas gebouwde  pastorij in de toenmalige Zandstraat, nu de Pastoor Bungenerslaan. Het stond er jarenlang tussen de grote haag als ingangspoortje naar de pastorij. Eind de jaren vijftig moesten gemeentearbeiders de hoge haag en het poortje opruimen. Gemeentearbeider Gerard Beliën uit de Rodenrijt mocht het poortje mee naar huis nemen en plaatste het bij zijn woonhuis. Na het overlijden van Gerard Beliën in 2000 en de verkoop van het ouderlijk huis  bewaarde zijn zoon André het poortje in de berging bij zijn woning.  Het echtpaar  André Beliên – Ida Rommes schonk vorig jaar het poortje aan de heemkundekring. Na een lange omzwerving wordt het poortje op de speelplaats van de school, samen met een gedenkplaat een eerbetoon aan meester HENRICUS FRANCISCUS SAK. Deze poort kan symbolisch staan voor een schoolpoort.
 

Powered by Blog Grabber