Koninklijke onderscheidingen 2017

Tijdens de Algemene gelegenheid op 26 april 2016 heeft burgemeester Marga Vermue twaalf Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt aan inwoners die een uitzonderlijks bijdrage hebben geleverd aan de Cranendonckse…Koninklijke onderscheidingen 2017

28-04-2017 11:17 – Ingezonden door Redactie – Foto’s DeMeus

Tijdens de Algemene gelegenheid op 26 april 2016 heeft burgemeester Marga Vermue twaalf Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt aan inwoners die een uitzonderlijks bijdrage hebben geleverd aan de Cranendonckse samenleving. Allen zijn door Zijne Majesteit de Koning benoemt tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Een kwalificatie die het Kapittel voor de Civiele Orden omschrijft. Onder de gedecoreerden was ook een echtpaar, de heer en mevrouw Meulman uit Maarheeze.

De volgende inwoners van Cranendonck zijn feestelijk onderscheiden:
Dhr. J.P.M. (Jac) Peeters, Maarheeze (77 jaar)
Al meer dan 60 jaar is de heer Peeters vrijwilliger en bestuurslid van pony-vereniging ‘Maresca ruiters’ te Maarheeze. Zijn ervaring als ruiter en instructeur kwam ook goed van pas bij het St. Joris Schuttersgilde. Daar is hij sinds 2004 instructeur van de zogenaamde “bereden vaandeldrager” en begeleidt hij hen tijdens de kringdagen. Het gilde heeft hiermee diverse prijzen gewonnen. De heer Peeters was ruim 32 jaar actief bij de vrijwillige brandweer op de post Maarheeze. Hij bekommerde zich o.a. om goed en degelijk materiaal. Deelnemen aan wedstrijden van de brandweer deed hij tot zijn pensioen.

Dhr. A.F.A.M. (Noud) Maas, Maarheeze (75 jaar)
De heer Maas heeft zich zeker 26 jaar ingezet bij de vrijwillige brandweer als hoofdbrandwacht. Hij was tevens 15 jaar bestuurslid van de brandweervereniging. Als secretaris werd hij omschreven als “de man op wie je kon bouwen”. Naast deze inspanningen bij de brandweer, is de heer Maas al jaren actief bij Schuttersgilde St. Joris en St. Barbara o.a. als kapitein, vendelier en instructeur. Ook voor vv Maarheeze verricht hij diverse hand- en-spandiensten zoals onderhoud van het terrein.

Mevr. P.M. (Nel) Meulman-Duisters, Maarheeze (70 jaar)
In 1985 werd mevrouw Meulman-Duisters medeoprichter van het IVN (Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid), afdeling Cranendonck. Sindsdien zet zij zich met veel toewijding in als vrijwilliger voor deze organisatie. Zij organiseert o.a. de dwaallichtjesroute, coördineert de wandelwerkgroep en begeleidt verschillende wandeltochten. Ook heeft zij de tuinen bij het IVN-honk, bij Zorgcentrum Marishof en bij de voormalige St. Jozefschool ingericht en doet ze onderhoudswerkzaamheden. Verder is zij diverse jaren bestuurslid en vrijwilliger geweest bij zwemvereniging Budel. Tenslotte was mevrouw Meulman-Duisters enkele jaren penningmeester bij peuterspeelzaal Ukkieclub in Maarheeze.

Dhr. A J.A. (Andre) Meulman, Maarheeze (72 jaar).
De heer Meulman was jaren te vinden bij voetbalvereniging Maarheeze. Als penningmeester en vrijwilliger van vv Maarheeze heeft hij vele jaren de kassa beheerd en de distributie van het clubblad verzorgd. Ook was hij enkele jaren trainer. De heer Meulman is zelfs tot zijn 65e blijven trainen bij deze vereniging. Geïnspireerd door zijn vrouw, is de heer Meulman sinds jaren ook vrijwilliger bij het IVN (Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid). Hij zet zich in voor diverse activiteiten, waaronder het onderhouden van ’t Honk en het uitzetten van de wandelroutes. Verder was de heer Meulman bijna 10 jaar chauffeur van de buurtbus Someren-Maarheeze-Heeze. Sinds 2009 kan ook de KBO/Seniorenvereniging Maarheeze op zijn bijdrage rekenen, waarvoor hij de website en het seniorenblad verzorgt.

Dhr. E. J. (Michel) van Gansewinkel, Maarheeze, (69 jaar).
De heer Van Gansewinkel was actief als lid van de ouderraad van de St. Jozefschool in Maarheeze, als bestuurslid en voorzitter van Carnavalsvereniging de Muuzevangers, en als secretaris van de plaatselijke afdeling van het IVN. Daarnaast was hij 20 jaar bestuurslid en secretaris van de Stichting Wielerronde te Maarheeze, organisator van de wielerronde Mijl van Mares. De heer van Gansewinkel heeft een grote bijdrage geleverd aan de bloei van muziekvereniging De Poort van Brabant, waar hij als secretaris en voorzitter fungeerde. Tenslotte was hij bestuurslid van de Kleine Kring (bestaande uit elf muziekverenigingen uit de regio). Sinds 2014 is de heer Van Gansewinkel bestuurslid en voorzitter bij Kiwanis, een stichting die zich inzet voor kinderen.
Dhr. A. (Ad) van der Weiden, Maarheeze (77 jaar)
De heer van der Weiden is een bekend gezicht in de gemeente vanwege zijn functie als raadslid van CDA Cranendonck, maar ook vanwege zijn actieve bijdrage aan het verenigingsleven in Maarheeze. Hij zet zich al jaren in voor voetbalvereniging Maarheeze. Daar was hij onder andere leider van een jeugdelftal, lid van de bouwploeg en medeorganisator van het jubileum. Daarnaast is de heer van der Weiden twee termijnen voorzitter geweest van carnavalsvereniging de Muuzevangers, Stichting Muuzebelang. Tot op heden is hij ook als bestuurslid en in verschillende andere rollen actief voor deze vereniging. Sinds 2006 begeleidt hij als accordeonspeler het koor van de Vrienden van Zorgcentrum Marishof en verzorgt met hen vele mooie optredens voor de bewoners van het zorgcentrum.

Dhr. F.J. (Frans) Peels, Soerendonk (79 jaar).
De heer Peels beheert voor Parochie St. Johannes Onthoofding te Soerendonk al sinds 1975 het kerkhof, al meer dan 40 jaar. Ook was hij jaren bestuurslid van de parochie. Verder was de heer Peels van 1968 tot 1975 lid van de Raad van Elf voor carnavalsvereniging de Roesdonkers in Soerendonk. Hij is daarnaast jarenlang zilverdrager geweest voor de koning van het St. Jansgilde in Soerendonk en was ook verschillende periodes bestuurslid van deze vereniging. Vanaf 1991 werd de heer Peels actief lid van de Bond van Schuttersgilden Kring Kempenland, waar 52 gilden uit de regio bij aangesloten zijn.

Dhr. M.H.A.G. (Math) Roost (m), Budel, (65 jaar)
Sinds 1981 is de heer Roost secretaris en voorzitter van toneelgroep de Budelse Comedie. In 2000 heeft hij zich ook ingezet als voorzitter van de samenwerkende toneelverenigingen Cranendonck, voor het openluchttoneelstuk “Cranendonck het ware verhaal”. Daarnaast is Roost al 35 jaar vrijwilliger voor gemeenschapshuis de Borgh, waar hij de techniek en belichting verzorgt en op vele andere manieren betrokken is. Verder is de heer Roost al jaren actief bij CV de Buulder Buk uit Budel. Hij is toneelmeester bij zittingen, lid van de Raad van Elf en was medeorganisator van het Boerenbal. Ook is hij betrokken bij vele andere activiteiten van deze vereniging. Sinds 2008 is de heer Roost vrijwilliger Techniek en Geluid van Theatercafé Lexke.

Mw. P.C.H. (Nellie) van Leeuwen-Nouwen, Budel (66 jaar)
Mevrouw van Leeuwen-Nouwen is momenteel vrijwilliger bij de kerk OLV Visitatie te Budel, collectant voor de Hartstichting en het Reumafonds en verkeersbrigadier bij basisschool De Boogurt. Voor het Nationaal Reumafonds is zij tevens collectecoördinator. Mevrouw van Leeuwen-Nouwen heeft zich jaren ingezet voor de avondvierdaagse van het Kindervakantiewerk in Budel en ook was zij ruim 30 jaar vrijwilliger bij sv Budel. Tenslotte was mevrouw van Leeuwen-Nouwen ook nog eens 15 jaar vrijwilliger bij Harmonie Eendracht maakt macht in Budel, waar zij onder andere leerlingen begeleidde in hun muzikale ontwikkeling.

Dhr. F.P.C. (Frans) Hendriks, Budel-Schoot (63 jaar)
De heer Hendriks heeft vele inspanningen verricht als penningmeester van buurtvereniging de Poel, penningmeester van Parochie O.L. Vrouw Visitatie en H. Antonis van Padua en als penningmeester en bestuurslid van Ledub Volleybal Budel. Daarnaast is hij mantelzorger van verschillende mensen uit zijn omgeving, die hij helpt met het invullen van bijvoorbeeld belastingformulieren en het onderhouden van de tuin. Hendriks was chauffeur van de buurtbus en is sinds enkele jaren actief als chauffeur van de Huiskamer in Budel-Schoot. Tenslotte is hij medeoprichter en penningmeester van Stichting Off Road Budel en vrijwilliger bij de Motoball Vereniging. Sinds 2016 is de heer Hendriks ook penningmeester van het Dorpsplatform Budel-Schoot.
Mw. M.G.M. (Marion) Rutten-Stevens, Budel-Dorplein (59 jaar)
20 jaar was mevrouw Rutten-Stevens vrijwilliger bij de jeugdkampen van voetbalvereniging Rood Wit ’67 uit Budel-Dorplein. In die jaren heeft zij ook vele voetbalshirtjes weer mooi wit en rood gewassen. Zij was daarnaast regelmatig te vinden achter de bar bij Rood Wit ‘67, waar zij meerdere jaren kantinediensten draaide. Verder heeft mevrouw Rutten-Stevens zich 20 jaar ingezet als penningmeester voor turnvereniging Vlug en Vrij en 10 jaar als penningmeester voor Turnlust; beide turnverenigingen uit Cranendonck. Momenteel is zij medewerker van de Wereldwinkel.   

Dhr. P.E.H.J. (Paul) Coenegracht, Budel-Dorplein (54 jaar)
Het leven van de heer Coenegracht staat voor een groot deel in het teken van veiligheid: Als hoofd beveiliging en hulpverlening bij zinkproducent Nyrstar in Budel. Daarnaast als vraagbaak voor veel verschillende partijen zoals de Veiligheidsregio Brabant Zuid Oost, Brandweerzorg Dommelvallei en andere bedrijfsbrandweerkorpsen in de regio. Ook is hij o.a. vrijwilliger bij grote oefeningen, bij verenigingen of als EHBO-ondersteuner bij evenementen of EHBO- cursussen. Daarnaast was Coenegracht voorzitter van de Medezeggenschapsraad van basisschool St. Andreas in Budel-Dorplein, om de dreigende sluiting van die school te voorkomen. Tenslotte is de heer Coenegracht zeer actief voor Carnavalsvereniging De Heiknuuters. Voor deze vereniging is hij vrijwilliger, voorzitter en neemt hij het voortouw bij verschillende activiteiten. Hij is lid van de Raad van Elf en voorzitter van de Bonte Avond Commissie.

Powered by Blog Grabber