Locatie AZC Budel blijft open

Tijdens de commissievergadering van de gemeente Cranendonck op 25 april 2017 heeft de heer Anthony Slinkert, unitmanager COA, uitleg gegeven over de toekomst van het azc in de Nassau Dietz-kazerne te Budel….Locatie AZC Budel blijft open

25-04-2017 20:02 – Ingezonden door Redactie – Gemeente Cranendonck

Tijdens de commissievergadering van de gemeente Cranendonck op 25 april 2017 heeft de heer Anthony Slinkert, unitmanager COA, uitleg gegeven over de toekomst van het azc in de Nassau Dietz-kazerne te Budel. Hoofdboodschap is dat ondanks de teruggelopen vluchtelingenaantallen het COA gebruik wil blijven maken van deze locatie. De nieuwe bestuursovereenkomst zal ingevuld worden binnen de kaders van het raadsbesluit dat op 17 mei 2016 genomen is. Het tempo van de investeringen zal daarbij worden aangepast en afgestemd op de huidige verminderde instroom.

De huidige, verlengde, bestuursovereenkomst tussen de gemeente Cranendonck en COA loopt af op 1 mei 2017. In het raadsbesluit van mei 2016 heeft de gemeenteraad van Cranendonck gekozen voor een scenario waarbij 1500 vluchtelingen opgevangen kunnen worden voor een periode van 10 jaar met een mogelijke verlenging van 5 jaar.

Bij de uitwerking van de nieuwe bestuursovereenkomst maakt het COA een pas op de plaats vanwege de terugloop van het aantal vluchtelingen. Een landelijke trend die gaande is. Voor de nieuwe bestuursovereenkomst wordt nu ingezet op maximaal 800 vluchtelingen gedurende 3 jaar. De aanmeldstraat en het COL (Centrale Ontvangst Locatie) blijven.

De intenties voor de lange termijn voor het azc Budel veranderen niet. De huidige tijdelijke bestuursovereenkomst zal enkele maanden verlengd worden, zodat de nieuwe overeenkomst zorgvuldig uitgewerkt kan worden.

Powered by Blog Grabber