MiniMaster “Anders Ondernemen”

MiniMaster “Anders Ondernemen” helpt Agri-ondernemers het roer omgooien Agri-ondernemers in de Keyport-regio weten dat het roer om moet voor een succesvolle toekomst van de sector en hun bedrijf. Om hun…MiniMaster “Anders Ondernemen”

03-05-2017 08:52 – Ingezonden door Redactie

MiniMaster “Anders Ondernemen” helpt Agri-ondernemers het roer omgooien
Agri-ondernemers in de Keyport-regio weten dat het roer om moet voor een succesvolle toekomst van de sector en hun bedrijf. Om hun hierin te ondersteunen werd een speciale miniMaster opgesteld gericht op de dagelijkse praktijk van de Agrarische sector.

12 regionale agri-ondernemers gingen op 15 december 2016 van start met de miniMaster “Anders Ondernemen”. Gezamenlijk hebben de ondernemers zich verdiept in de belangrijkste thema’s die bij marktgericht ondernemen horen. Men leerde met en van elkaar vanuit de eigen praktijksituatie. Gisteren werd de minMaster afgesloten.
Handvaten voor de toekomst
Aan de hand van de Action Learning methodiek werden de ondernemers voorzien van nieuwe inzichten en praktische handvatten. Dit onder meer op het gebied van trends, strategisch management, verdienmodellen, samenwerken in de keten en persoonlijk leiderschap. Na iedere masterclass kregen de ondernemers theorie en cases mee naar huis om zich nog verder te verdiepen. Hierdoor ontwikkelden zij een frisse blik op het eigen bedrijf. Tevens hebben twee docenten van het Citaverde College deelgenomen aan deze miniMaster om de interactie tussen bedrijfsleven en onderwijs te versterken.

Enthousiasme na laatste avond
De laatste van de acht avondbijeenkomsten vond donderdag 20 april plaats. Na een inspirerende kennissessie gingen de agri-ondernemers vol inspiratie naar huis. Tevens kregen ze een certificaat mee naar huis. De ondernemers reageerden enthousiast over de miniMaster:
Jos Mans is al 30 jaar actief in de pluimveesector. Daarnaast runt hij een zorgboerderij met groepsaccommodatie in Tungelroy. Hij vertelt: “Ik heb geleerd om goed na te denken over een visie voor de onderneming en om niet bang te zijn om stappen te zetten. Ik heb  veel tips gekregen die ik in de praktijk kan toepassen”.
Ook Patrick Geukemeijer, schapen- en zoogkoeienhouder in Baexem, is enthousiast: “Het volgen van deze opleiding heeft antwoorden gegeven en een denkproces op gang gebracht. Het meest opvallende was het besef hoe snel de wereld veranderd en er steeds nieuwe trends ontstaan waar je op in kunt spelen. Ik zou dan ook alle collega ondernemers aanbevelen om meer open te staan voor vernieuwing en mee te doen aan een volgende Masterclass.”
Peter van Nieuwenhoven, houder van melkvee en legkippen in Roggel zocht vooral meer kennis op het gebied van financiën en strategie. “Ik heb het meest geleerd van de kijk van de bank op het agrarisch ondernemen. Ook ben ik nu helemaal op de hoogte van de laatste nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden op het gebied van o.a. crowdfunding.”
Over miniMaster
De miniMaster Anders Ondernemen is een initiatief van de LLTB, Rabobanken in Midden-Limburg en Cranendonck, Gebiedsbureau Weert-Nederweert-Leudal, Keyport 2020 en Provincie Limburg en uitgevoerd in samenwerking met de Rabo Ondernemers Academie. Het programma is ontwikkeld door de Coöperatie Fabriek.
Hans Corsten, Programmamanager Economische Actieprogramma Agribusiness Keyport2020, kijkt vol voldoening terug op de miniMaster. De agrarische ondernemers leveren een grote bijdrage aan de Midden-Limburgse  en Cranendonkse economie. “Ze vertegenwoordigen 20% van de totale economische waarde”, zo licht Corsten toe.  “Het is van groot belang voor de vitaliteit van deze regio om het agrarisch ondernemerschap te behouden en versterken. Daarom is er met de samenwerkingspartners een economisch actieplan opgesteld waar de miniMaster een onderdeel van uitmaakt. De huidige economie vraagt om een andere aanpak en meer samenwerking. Met deze masterclasses proberen wij de agrarische ondernemer te inspireren en ondersteunen alsdus Hans Corsten.

Powered by Blog Grabber