Nestbeheer in het Boudriepark

Het is de bedoeling dat de eendenpopulatie in het park op peil gehouden wordt. Afgelopen broedseizoen hebben, wegens diverse omstandigheden, geen nestbeheer kunnen toepassen. Ook de vangactie in het begin…Nestbeheer in het Boudriepark

24-04-2017 08:50 – Ingezonden door Will van Leeuwen

Het is de bedoeling dat de eendenpopulatie in het park op peil gehouden wordt. Afgelopen broedseizoen hebben, wegens diverse omstandigheden, geen nestbeheer kunnen toepassen. Ook de vangactie in het begin van het jaar hebben we helaas moeten staken vanwege onvoorziene omstandigheden. Het broedseizoen is weer begonnen en daarom willen we omwonenden verzoeken hun tuinen te controleren op de aanwezigheid van eendeneieren. De eenden gaan steeds verder hun plekken zoeken, dus ze kunnen in een wijde omtrek zitten. Teveel eenden op de vijver en in het park is niet de bedoeling volgens de gemeente. Ze streven naar een aantal van maximaal 20 stuks, wat voor zo’n vijver voldoende, maar niet overdreven veel is. Veel van de nieuwe jonge eendjes, de pulletjes, zullen de eerste maanden niet overleven door allerlei oorzaken, zoals afstoting, zwakte, roofdieren, verdrinking en vergiftiging (waterkwaliteit). Een aantal overleeft wel, waardoor de populatie dus ieder jaar iets groeit, wanneer we dus geen nesten kunnen behandelen. Dat zou dus betekenen dat er op den duur weer gevangen zal moeten worden, wat veel meer stress oplevert voor de eenden dan het nestbeheer. Het kost daarnaast veel meer werk en is lang niet zo efficiënt.

Het nestbeheer
Het nestbeheer is een zeer diervriendelijke, snelle methode om de populatie van de eenden op peil te houden. Nestbeheer houdt in dat de eieren, die gevonden worden, gecontroleerd worden op de vorderingstatus. Dit wordt gecontroleerd door de eieren in een emmer met water te doen. Is een ei in de beginfase (waar dus nog geen vergvorderd embryo in zit), dan zal deze naar de bodem zinken. Wanneer U een geraapt kippenei gaat koken, zal deze ook zinken. Eigeel en -wit zijn namelijk zwaarder dan water. Deze eieren kunnen dus nog behandeld worden. Mocht een ei in een verder gevorderd stadium zijn (wanneer er dus een (beginnend) pulletje inzit, die het eigeel en -wit al deels opgegeten heeft, dit is namelijk het voedsel voor het pulletje), dan blijft zo’n ei drijven op het water. Logisch, want pulletjes blijven gelukkig ook drijven op het water, wanneer ze de eerste keer erin springen. Deze eieren worden niet behandeld en dus laten we deze uitkomen.
De eieren die nog behandeld kunnen worden, stoppen we in een emmer met maiskiemolie. Hierdoor wordt de zuurstoftoevoer naar het embryo stopgezet, waardoor het broed afgebroken wordt. Er wordt maiskiemolie gebruikt omdat dit biologisch afbreekbaar is. De moedereend neemt natuurlijk oliesporen mee naar de vijver en laat deze in het water achter. Deze olie heeft dus geen schadelijke gevolgen voor de waterkwaliteit.
Na het oliebad worden de eieren nog ongeveer tien dagen terug gelegd in het nest. Dit doen we, zodat de moedereend nog even op de eieren blijft zitten en voldoende uitgeput raakt (ook niet te uitgeput natuurlijk), zodat ze geen kracht meer heeft om nog aan een nieuw nest te beginnen. Na deze tien dagen worden de eieren voor de zekerheid nogmaals in de emmer met water gecontroleerd en vervolgens weggehaald. Het nestbeheer is dus een zeer simpele en snelle manier om de populatie op peil te houden. Het enige wat we nog missen zijn reacties van omwonenden. Het is natuurlijk niet verplicht om te reageren, we weten dat het mooi is, al die kleine eendjes in de vijver, maar op den duur zal de populatie weer te groot worden, met andere gevolgen van dien. Mocht U daarom een nest vinden en willen reageren, dan kan dit alsnog op onderstaande nummers/e-mailadres; Will van Leeuwen; 0031 6-48120112 (app mag ook) / wileninka@hotmail.com of Jos Hendriks; 0031 495-431237

bij de fotos;
1) de eieren zinken in het water en kunnen dus nog behandeld worden.
2) de eieren worden eerst afgedroogd en gemarkeerd.
3) moedereend wacht geduldig af.

Powered by Blog Grabber