Op weg naar het DIC/Metalot

Dinsdagavond heeft de gemeenteraad ingestemd met de anterieure overeenkomst, die de gemeente Cranendonck met Nyrstar heeft gesloten om het DIC/Metalot te ontwikkelen. In deze overeenkomst is onder andere geregeld hoe de kosten verdeeld worden tussen de gemeente en Nyrstar.Op weg naar het DIC/Metalot

14-04-2017 11:26 – Ingezonden door Redactie

Dinsdagavond heeft de gemeenteraad ingestemd met de anterieure overeenkomst, die de gemeente Cranendonck met Nyrstar heeft gesloten om het DIC/Metalot te ontwikkelen. In deze overeenkomst is onder andere geregeld hoe de kosten verdeeld worden tussen de gemeente en Nyrstar. Aanvankelijk was deze overeenkomst alleen vertrouwelijk voor de raadsleden in te zien. Omdat er geen bedrijfsgeheimen in bleken te staan, is die beperking er onlangs afgehaald, zodat de behandeling in alle openbaarheid kon plaatsvinden. Na de eerdere bespreking in de commissievergadering en een extra toelichting door de huisadvocaat was het alle raadsleden nu duidelijk waar het in deze overeenkomst precies om gaat. Het is het eindresultaat van een lang proces van onderhandelingen, waarin de partijen elkaar op onderdelen wat hebben moeten toegeven. De discussie in de raad spitste zich toe op één van die afspraken: de ontsluitingsweg.
Om het industrieverkeer zoveel mogelijk buiten Dorplein te laten rijden komt er straks een nieuwe toegangsweg over het DIC-terrein, ongeveer van de huidige hoofdingang naar de overweg bij de Fabrieksstraat. Vrachtverkeer hoeft dan niet meer over de Hoofdstraat te rijden. Aanleg van deze nieuwe weg kost naar schatting €5 miljoen, te betalen door Nyrstar. Na aanleg wordt de weg in eigendom overgedragen aan de gemeente. Alleen: afgesproken is ook dat de weg er pas komt als 30ha van het DIC-terrein in gebruik is genomen, ongeveer de helft van het totaal te ontwikkelen oppervlak. Het kan dus nog wel even duren voor het zover is.
Patrick Beerten (Elan) wierp zich op als hoeder van de belangen van Dorplein door te eisen dat de weg veel eerder aangelegd dient te worden, anders kon zijn partij niet instemmen met de hele overeenkomst. Daartoe uitgedaagd door Karel Boonen( Cranendonck Actief), vond hij dat de weg er al zou moeten komen als er 15ha ontwikkeld is. Wethouder Frans Kuppens (CDA) wees er op dat in de overeenkomst ook is opgenomen dat er maatregelen genomen worden zodra blijkt dat het DIC op de bestaande wegen voor extra overlast zorgt. Marie Beenackers (PvdA) herinnerde Patrick Beerten er fijntjes aan dat Elan eind 2012, toen die partij nog in de coalitie zat, tegen een voorstel van haar partij stemde om de weg al bij de start van de ontwikkeling van het DIC aan te leggen.
Sjaak den Breejen (VVD) was blij dat de overeenkomst er nu eindelijk is: hij had begrip voor het speciale karakter ervan, gezien de complexiteit van het hele plan. Noud van Leeuwen(CDA) was trots op het geleverde vakwerk: hij achtte het minder zinvol om nu nog op onderdelen het onderste uit de kan proberen te halen. Hij vroeg zich af of Elan wel echt wil dat het DIC/Metalot er komt. Ton Dijkmans (Transparant Cranendonck) voegde daar aan toe dat het belang van het DIC veel groter is dan één weg. Daarom kunnen de raadsfracties nu beter gezamenlijk hun vertrouwen in het plan uitspreken dan een poging doen zich te profileren. Maar ook de constatering van Janneke van Happen (CDA), dat het risico van verkeersoverlast voor Dorplein in deze overeenkomst toch afdoende wordt beperkt, kon Elan niet overhalen. Patrick Beerten liet echter doorschemeren dat zijn fractie wel zal instemmen met het bestemmingsplan, als dat over enkele maanden in de raad komt.
De raad stemde tenslotte in met deze anterieure overeenkomst, met alleen de fractie van Elan tegen.

Powered by Blog Grabber