Oproep projectsubsidies

Elk jaar trekt onze gemeente een budget van 5000 euro uit voor projectsubsidies in het kader van ontwikkelingssamenwerking. Het doel van de projectondersteuning is om in het Zuiden groepen van mensen of…Oproep projectsubsidies

21-05-2017 08:49 – Ingezonden door Redactie

Elk jaar trekt onze gemeente een budget van 5000 euro uit voor projectsubsidies in het kader van ontwikkelingssamenwerking. Het doel van de projectondersteuning is om in het Zuiden groepen van mensen of verenigingen aan te moedigen tot het ondernemen van projecten gericht op de sociale, maatschappelijke of economische ontwikkeling van een regio, gemeenschap of bevolkingsgroep. Het gemeentebestuur wil projecten ondersteunen die een duurzame ontwikkeling en de verzelfstandiging van de doelgroep beogen en uitgevoerd worden met betrokkenheid van een lokale partner.
De begunstigden van deze subsidie zijn allen inwoners of verenigingen uit Neerpelt die actief zijn rond internationale solidariteit. Ngo’s kunnen geen gebruik maken van deze subsidie.
Voor eenzelfde project mag gedurende vijf kalenderjaren een subsidie worden aangevraagd. Een aantal uitgaven zoals persoonlijke reis- en verblijfskosten komen niet in aanmerking voor subsidie.
De subsidieaanvraag kan ingediend worden op het gemeentehuis vóór 1 juni. De subsidieaanvraag wordt door het bestuur van de Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) bekeken en mee beoordeeld door onafhankelijke externen. Vervolgens bezorgt de GROS vóór 30 juni een advies aan het college van burgemeester en schepenen dat binnen een termijn van 60 dagen de eindbeslissing neemt.
Zowel het reglement als het aanvraagformulier kan je raadplegen op www.neerpelt.be/GROS.
In 2016 werd aan volgende projecten een subsidie toegekend:
–       Eye for Salone voorziet de toelage voor het afweren van het ‘Flemish Institute en Primary School’
–       Sherpa Health Care Nepal heeft draagberries geleverd aan afgezonderde gebieden
–       VZW Gambia heeft de poort vervangen aan de school te Bulock
–       VZW Toeristen zonder vakantie heeft voedselpakketten bedeeld met de meest essentiële voeding
–       VZW Child Help ondersteunt house of hope
–       Geiten voor Kenya heeft geiten aangekocht voor de lokale inwoners

Powered by Blog Grabber