Os Thoes krijgt steeds meer vorm

Os Thoes, een kleinschalige woonvoorziening voor ouderen met dementie in Budel, komt steeds verder in de steigers te staan. Stichting Woonzorg Cranendonck (SWC) heeft inmiddels de eerste aanmeldingen voor…Os Thoes krijgt steeds meer vorm

23-04-2017 14:01 – Ingezonden door Roy de Leijer

Os Thoes, een kleinschalige woonvoorziening voor ouderen met dementie in Budel, komt steeds verder in de steigers te staan. Stichting Woonzorg Cranendonck (SWC) heeft inmiddels de eerste aanmeldingen voor het woonconcept op zak.

Eerder dit jaar, na jaren van lobbyen en speuren naar een geschikte plek, is er met het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst door de gemeente Cranendonck, ZuidZorg, Stichting Woonzorg Cranendonck (SWC) en woningcorporatie woCom concreet perspectief voor Os Thoes gekomen. Ondertussen hebben de plannen voor de kleinschalige woonvoorziening steeds meer vorm gekregen. Het project werd op woensdag 12 april nader toegelicht tijdens een informatieavond in het gemeentehuis in Budel.
Wethouder Jan van Tulden verrichtte het openingswoord tijdens de informatieavond. Hij gaf aan een heilig geloof in het burgerinitiatief van de Stichting Woonzorg Cranendonck te hebben. Van Tulden: “Van dit type woonvoorziening hebben we er in de toekomst meer nodig. Hopelijk breidt het initiatief zich uit en raken ook andere partijen geïnteresseerd.” SWC-voorzitter Jac de Werdt geeft de nut en noodzaak van Os Thoes aan: “Een op de vijf mensen krijgt dementie. In 2020 zal het aantal mensen dat aan deze ziekte lijdt vermoedelijk verdubbeld zijn.”

SWC wil mensen met geheugenverlies ‘warme’ 24-uurs zorg bieden. Dit alles in een veilige, herkenbare en huiselijke omgeving. De zorg is vraaggestuurd. Bewoners worden zoveel mogelijk betrokken bij de dagelijkse gang van zaken in huis. Els van der Heijden van ZuidZorg legt uit: “De activiteiten sluiten zoveel veel mogelijk aan bij het ‘oude’ leven. Met de mensen, die dit nog kunnen en willen, worden bijvoorbeeld de boodschappen gedaan. En als iemand het gewend is om te biljarten, dan zorgen we dat dit gewoon door kan blijven gaan.” De Werdt vult aan: “Wij willen mensen in een sfeer brengen die ze als prettig ervaren. Zo willen we onder meer gebruik maken van fotoboeken om elementen uit het verleden van de bewoners terug te laten komen.”               

Naast de professionele krachten van ZuidZorg voor de begeleiding en medische (24-uurs) zorg wil Os Thoes mantelzorgers, veelal familieleden, en vrijwilligers bij de kleinschalige woonvoorziening betrekken. Zo wordt er onder meer gedacht aan het aanbieden van een cursus mantelzorg. “We hopen onder meer dat Os Thoes zorgt voor een ontlasting van deze vrijwilligers”, aldus De Werdt. Hij geeft aan dat het voor piekmomenten ook mogelijk is om een beroep op de reguliere thuiszorg te doen.
Voor de woon- en leefkosten wordt van de bewoners een maandelijkse bijdrage gevraagd. Deze kosten worden uit de eigen middelen betaald. Financiering van de zorg vindt plaats op basis van de Wet Langdurige Zorg (WLZ).
WoCom heeft voor Os Thoes woningen aan de Graafschap Hornelaan gereserveerd. De woningcorporatie realiseert de woonvoorziening en verhuurt deze aan de Stichting Woonzorg Cranendonck. Voor het project worden drie bestaande seniorenwoningen van de woningcorporatie omgevormd tot één woonvoorziening, met onder meer acht wooneenheden. Hiervan kunnen er twee aan elkaar gekoppeld worden. Daarnaast is er onder meer plek voor twee badkamers, een grote gemeenschappelijke huiskamer, een grote achtertuin en een klein kantoortje. “We denken eventueel aan een tuinberging en de mogelijkheid om bijvoorbeeld kippen te houden”, aldus De Werdt.
Hij geeft aan dat het belangrijk is om tijdig met de verbouwings- en renovatiewerkzaamheden te starten. Hij verwacht dat de klus ongeveer drie maanden duurt. Als het aan hem ligt moet Os Thoes uiterlijk op 1 december van dit jaar operationeel zijn. Het aantal aanmeldingen speelt daarbij een belangrijke rol. Voor ZuidZorg gaat het licht pas definitief op groen als zich voor 1 juli veertien potentiele bewoners hebben aangemeld.
Meer info: www.osthoes.nl.

Powered by Blog Grabber