Rabobank neemt extra veiligheidsmaatregelen geldautomaten

Actuele gebeurtenissen vragen om de reeds eerder genomen veiligheidsmaatregelen nader aan te scherpen. De bank wordt in het hele land in toenemende mate geconfronteerd met plofkraken op geldautomaten….Rabobank neemt extra veiligheidsmaatregelen geldautomaten

04-05-2017 15:20 – Ingezonden door Redactie

Actuele gebeurtenissen vragen om de reeds eerder genomen veiligheidsmaatregelen nader aan te scherpen. De bank wordt in het hele land in toenemende mate geconfronteerd met plofkraken op geldautomaten. De zware explosieven die worden gebruikt richten grote schade aan. Vooral om de veiligheid van omwonenden te respecteren, nemen we extra maatregelen die criminelen ontmoedigen en mogelijke schade beperken.

Met directe ingang extra aanscherpingen veiligheidsmaatregelen (geld)automaten:
• Sluiting geldautomaat (buiten) Budel per 1 mei. De geldautomaat aan de buitenzijde van het kantoor aan de Dr. Anton Mathijsenstraat 5 in Budel wordt in verband met een verhoogd risico per 1 mei buiten gebruik gesteld.

• Nachtsluitingen binnenruimten Budel, Ospel, Stramproy en Weert
De ‘nachtsluitingen’ van de binnenruimten in Budel, Ospel en Stramproy worden gehandhaafd. De binnenruimten van deze locaties zijn beschikbaar van 7.00 uur tot 22.00 uur. Ook de binnenruimte van het vernieuwde kantoor aan het Kasteelplein in Weert is ’s nachts niet beschikbaar van 24.00 tot 6.00 uur.  

• Aanscherping bewaking van (geld)automaten
Voor alle automaten van de Rabobank Weerterland en Cranendonck geldt dat met directe ingang zichtbare en onzichtbare beveiliging en bewaking verhoogd wordt ingezet.

• Onderzoek risico’s en veiligheid
Momenteel onderzoekt de Rabobank Weerterland en Cranendonck haar (geld)automaten op basis van veiligheidsaspecten en risico’s. Geldautomaten staan soms op zichzelf, maar bevinden zich in gevallen ook aan de buitenkant van een bankgebouw of zijn ingebouwd in een ander pand. In het onderzoek wordt onder andere de constructie van het pand meegenomen. Er wordt echter ook geluisterd naar zorgen van omwonenden en bekeken hoeveel een automaat ’s nachts wordt gebruikt. Afhankelijk van de situatie worden passende maatregelen genomen.

Bij de maatregelen wordt zo veel als mogelijk rekening gehouden met de impact voor pinnende klanten. De bank streeft ernaar de beschikbaarheid van geld zoveel mogelijk te handhaven. Uiteraard afgezet tegen de impact van een plofkraak op de omgeving.

Maatregelen of aanpassingen in dienstverlening communiceert de bank zo zorgvuldig mogelijk. Door de snelheid waarmee noodzakelijke maatregelen worden ingevoerd, kan helaas niet worden voorkomen dat informatie u wellicht pas later bereikt. Overzicht dienstverlening Rabobank Weerterland en Cranendonck Op de website van Rabobank Weerterland en Cranendonck vindt u een actueel overzicht van beschikbare dienstverlening: Rabobank.nl/weert – item: vestigingen en openingstijden

Powered by Blog Grabber