tand van zaken herinrichting Marktplein

Ongeveer een jaar geleden startte het gemeentebestuur met een participatietraject om het Marktplein opnieuw aan te leggen. Op basis van de resultaten van de enquête die meer dan 500 Neerpeltenaren invulden,…tand van zaken herinrichting Marktplein

13-05-2017 20:13 – Ingezonden door Redactie

Ongeveer een jaar geleden startte het gemeentebestuur met een participatietraject om het Marktplein opnieuw aan te leggen. Op basis van de resultaten van de enquête die meer dan 500 Neerpeltenaren invulden, werd in het najaar een eerste voorontwerp van het nieuwe Marktplein gepresenteerd.

Met de opmerkingen die werden geformuleerd, zowel positieve als negatieve, ging studiebureau Arcadis aan de slag. Er werden onderzoeken uitgevoerd d.m.v. grondboringen en het voorontwerp werd verder verfijnd, steeds rekening houdend met de resultaten van de bevraging.

Begin 2017 boog de antennegroep, met daarin enkele bewoners en handelaars van het Marktplein, en vervolgens ook het college van burgemeester en schepenen, zich over het aangepaste ontwerp. De vaststelling was dat het ontwerp op heel wat punten werd verbeterd en dat zelfs op het eerste gezicht tegengestelde belangen toch werden verzoend. Op basis van de opmerkingen die in de antennegroep naar boven kwamen, werkte Arcadis de voorbije weken verder aan het ontwerp. De huidige ontwerpen zijn nog niet voldragen en behoeven nog verdere bijsturing en verfijning.

Op 17 mei komt de antennegroep opnieuw samen om het derde voorontwerp te bespreken. Tegelijkertijd zal ook het vervolgtraject worden vastgelegd.

Het heraanleggen van het Marktplein is een complex dossier, niet alleen technisch en vanuit de veelheid aan verwachtingen, maar ook omdat de gemeente voor het eerst een project van een dergelijke omvang op een participatieve manier aanpakt. Het is daarom belangrijk om geen stappen over te slaan en de tijd te nemen om te werken aan een voldoende gerijpt ontwerp dat voldoet aan de wensen die geformuleerd werden.

Een start- en einddatum is op dit moment nog niet in te schatten; het participatietraject is nog niet ten einde. Hoe dan ook zitten er tussen de goedkeuring en de start van de werken enkele maanden ruimte omwille van diverse procedures, zoals de stedenbouwkundige aanvraag en aanbesteding van de werken. Om die reden is het weinig waarschijnlijk dat de werken nog in 2017 zullen aanvatten.

Powered by Blog Grabber