Uitnodiging en agenda commissievergadering 23 mei 2017

Op dinsdag 23 mei a.s. vindt er een commissievergadering plaats. Deze vergadering start om 19.30 uur en vindt plaats in het gemeentehuis te Budel, zaal Baronie Cranendonck. De voorzitter is Leonie Bruggink.Uitnodiging en agenda commissievergadering 23 mei 2017

19-05-2017 11:17 – Ingezonden door Redactie

Op dinsdag 23 mei a.s. vindt er een commissievergadering plaats. Deze vergadering start om 19.30 uur en vindt plaats in het gemeentehuis te Budel, zaal Baronie Cranendonck. De voorzitter is Leonie Bruggink.

In de raadsvergadering besluit de raad over voorstellen van het college. Om tot een goed besluit te komen of om op de hoogte te blijven van lopende zaken, is er twee weken voor de raadsvergadering een vergadering van de adviescommissie. Tijdens deze commissievergadering verzamelen de raadsleden informatie en kunnen zij een (voorlopig) standpunt meedelen.

Praat met de raad! Aanmelden en meepraten
Inwoners en vertegenwoordigers van verenigingen en instellingen kunnen worden uitgenodigd of zich aanmelden om mee te praten tijdens de bespreking van een onderwerp in de vergadering van de adviescommissie. Aanmelden kan tot 24 uur voor het begin van de vergadering. Voor meer informatie of om u aan te melden voor het mee praten tijdens de vergadering neemt u contact op met de griffier Peer-Jan Bemelmans. Hij is bereikbaar via e-mail (p.bemelmans@cranendonck.nl) of 0495 – 431 134.

De agenda en de stukken zijn te raadplegen via het Raadsinformatiesysteem op www.cranendonck.nl en www.ibabs.eu.

Voor alle bestemmingsplannen kan de volgende site geraadpleegd worden: http://1706.ropubliceer.nl/

De vergadering is live te volgen via www.webcast.nl/cranendonck

1. Opening
2. Vaststelling van de agenda van deze vergadering
3. Spreekrecht
4. Raadsvoorstel: Verklaring van geen bedenkingen bouwhal bouw carnavalswagens sportpark Harrie Derckx Budel
Portefeuille J. van Tulden / steller R. Muller
5. Raadsvoorstel: Verklaring van geen bedenkingen bouwhal carnavalswagens Sportpark De Braken Soerendonk
Portefeuille J. van Tulden / steller R. Muller
6. Raadsvoorstel: Ontwerp-verklaring van geen bedenkingen gewijzigde herbouw Koenraadtweg 22 Maarheeze
Portefeuille F. van der Wiel / steller R. Muller
7. Raadsvoorstel : Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Bergbosweg ongenummerd (tussen 5 en 9) te Budel’
Portefeuille F. van der Wiel / steller R. Muller
8. Raadsvoorstel: Zienswijze ontwerp-begroting 2018 – 2021 van de GR Samenwerking A2 gemeenten
Portefeuille M. Vermue / steller H. Damen
9. Raadsvoorstel: Primaire begroting De Risse 2018
Portefeuille J. van Tulden / steller R .v.d. Wiel
10. Raadsvoorstel: Heffingsmaatstaf rioolheffing
Portefeuille F. Kuppens / L. Bom
11. Presentatie: Nieuwe wetgeving met betrekking tot de paragraaf Grondbeleid.
12. Bespreekstuk: Ingekomen stuk A2 uit de raadsvergadering van 9 mei: RIB inzake voortgang evaluatie subsidiebeleid. Op verzoek van mevrouw van Happen en de heer Beerten. De motivering staat in de agenda op de website.
13. Bespreekstuk: Ingekomen stuk A4 uit de raadsvergadering van 9 mei: RIB inzake aanleg glasvezel in het buitengebied stap dichterbij. Op verzoek van mevrouw Van Happen en de heer Dijkmans. De motivering staat in de agenda op de website.
14. Commissievoorstel hulp bij het huishouden
Portefeuille J. v. Tulden / steller P. Schrijver
15. Regionale Samenwerking
16. Rondvraag
17. Sluiting

Powered by Blog Grabber