Vergadering Dorpsraad Zurrik

De gemeente Cranendonck heeft samen met enkele andere gemeenten uit de Provincie Noord-Brabant het plan opgepakt om samen met de Maatschappij voor Breedband Internet Brabant (Mabib) en gesteund door de…Vergadering Dorpsraad Zurrik

30-05-2017 11:22 – Ingezonden door Redactie

De gemeente Cranendonck heeft samen met enkele andere gemeenten uit de Provincie Noord-Brabant het plan opgepakt om samen met de Maatschappij voor Breedband Internet Brabant (Mabib) en gesteund door de Vereniging van Kleine Kernen in Noord-Brabant (VKKNB) te onderzoeken of inwoners van het buitengebied in onze gemeente (waar nu géén zgn. “Coax-kabel” ligt) zich aan zouden willen sluiten op het glasvezelnetwerk. Tijdens de vergadering van 31 mei a.s. zal uitleg over dit project worden verstrekt.
Mariëtte Claessens zal als Sociaal Makelaar vertellen over onderwerpen waar zij zoal mee te maken heeft en daarnaast zijn er nog allerhande andere zaken waar onze werkgroepen mee bezig zijn…

Als jij hierover een mening hebt of geïnformeerd wil worden, dan ben je van harte welkom bij de vergadering van stichting Dorpsraad Zurrik op woensdag 31 mei a.s. tussen 19.30 en uiterlijk 22.00 uur in gemeenschapshuis Den Donck aan de van Schaiklaan 1 te Soerendonk. Want: Zurrik: “dá make we same !”
Kijk voor nadere informatie ook op de website van stichting Dorpsraad Zurrik: www.dorpsraadzurrik.nl

De volledige agenda voor dit overleg is:

1. Opening van het overleg en vaststelling van agenda
2. Informatie vanuit gemeente Cranendonck over project aanleg glasvezel in buitengebied.
3. Sociaal Makelaar Mariëtte Claessens licht onderwerpen toe waar zij in Zurrik mee te maken heeft
4. Stand van zaken diverse onderwerpen werkgroep Openbare Ruimte
5. Update over planning en besluitvorming locatiekeuze (nieuwe) bushalte Molenheide
6.  Benoemen van belangrijke zaken in Zurrik en hoe deze op de begroting en verkiezingsprogramma’s te krijgen…
7. Evaluatie van effect maatregelen huidige inrichting 60 km. Maarheezerweg-Zitterd
8. Terugkoppeling vanuit klankbordgroep Baronie van Cranendonck
9. Doornemen van het activiteitenoverzicht van Dorpsraad Zurrik
10. Rondvraag en afsluiting  

Powered by Blog Grabber