Verkeerssituatie gewijzigd in Schoolstraat

De eerste fase van de werken aan de school is afgerond. Waar de eerste fase zich vooral afspeelde aan de voorzijde van de school (Jaak Tassetstraat), zal in de tweede fase het werfverkeer vooral via de…Verkeerssituatie gewijzigd in Schoolstraat

01-05-2017 09:29 – Ingezonden door Redactie

De eerste fase van de werken aan de school is afgerond. Waar de eerste fase zich vooral afspeelde aan de voorzijde van de school (Jaak Tassetstraat), zal in de tweede fase het werfverkeer vooral via de Priester Jan Coninxstraat lopen. Om het schoolverkeer vlot te laten verlopen, wordt de verkeerssituatie met ingang van dinsdag 2 mei gewijzigd.
De schoolstraat, die momenteel aan het begin en einde van de schooltijd een half uur van kracht is in de Priester Jan Coninxstraat, wordt verplaatst naar de Onderwijslaan, zoals eerder besproken met het oudercomité en de buurt.
Concreet betekent dit dat de Onderwijslaan vanaf de rotonde tot aan de Jaak Tassetstraat elke schooldag zal worden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer op volgende tijdstippen:
–       8.15 tot 8.45 uur;?-       11.45 tot 12.15 uur (woensdag van 12.00 tot 12.30 uur);?-       13.00 tot 13.15 uur;?-       15.15 tot 15.45 uur.
Een gemachtigd opzichter zal de afsluiting plaatsen, bewaken en opruimen.
Fietsers en voetgangers kunnen uiteraard wel tot aan de ingang van de school komen. Wie met de auto komt, kan zijn wagen parkeren op volgende locaties:
–       Norbertinessenlaan;?-       Bermstraat;?-       parking Forte (ingang via Norbertinessenlaan);?-       parking CLB.
De buurtbewoners zullen te allen tijde aan hun woning kunnen komen.

Powered by Blog Grabber