Vijftig jaar Toneelclub KPJ-SOS

Toneelvereniging KPJ-SOS uit Soerendonk bestaat vijftig jaar. Dit gouden jubileum wordt op zaterdag 27 mei gevierd op een manier die aan de vereniging wel is toevertrouwd, namelijk met de openluchtvoorstelling…Vijftig jaar Toneelclub KPJ-SOS

15-05-2017 09:07 – Ingezonden door Roy de Leijer – Foto DeMeus

Toneelvereniging KPJ-SOS uit Soerendonk bestaat vijftig jaar. Dit gouden jubileum wordt op zaterdag 27 mei gevierd op een manier die aan de vereniging wel is toevertrouwd, namelijk met de openluchtvoorstelling ‘Ziek, Zielig, Zoet’.

Harrie (69) en Jan Ras (67) uit Budel zijn al vanaf het eerste uur betrokken bij KPJ-SOS. De broers waren lid van de KPJ (Katholieke Plattelands Jongeren) in Soerendonk toen Wiel Peerlings het initiatief voor een nieuwe toneelvereniging nam. De Soerendonker was cultureel adviseur bij de KPJ. Daarnaast was hij actief geweest voor de toneelclub SOS (Steunt Ons Streven), die op dat moment al jaren ‘slapend’ was. Harrie: “Met het opvoeren van toneelstukken werd door SOS geld ingezameld om de Soerendonkse militairen die naar Nederlands-Indië waren uitgezonden, met de kerstdagen een pakket toe te sturen.”
In overleg met SOS werd in 1967 een aparte vereniging opgericht: KPJ-SOS. Dit had als grote voordeel dat het toneelgezelschap in aanmerking kwam voor subsidie van de gemeente Maarheeze. Deze financiële ondersteuning was er niet voor de KPJ.
Zowel Jan als Harrie werden door Peerlings geselecteerd voor het nieuwe toneelgezelschap. “We wilden het weleens proberen”, aldus Jan, die een klein rolletje in de eerste voorstelling had. Harrie was op dat moment in militaire dienst en maakte pas een jaar later zijn debuut.
Zijn broer was vervolgens niet van het podium af te slaan. In de afgelopen halve eeuw ontbrak hij slechts bij drie zaalstukken. Jan: “Dat gemis heb ik gecompenseerd door drie keer mee te spelen bij De Budelse Comedie.” Het blijspel, ‘Rust, Vrede en Flinterman’, dat onlangs werd opgevoerd, was zijn laatste zaalstuk. Jan vindt de tijd rijp om te stoppen. “Vroeger speelde ik altijd de versierrollen, nu de opa-rol”, zegt hij lachend. Net als zijn broer kiest hij voor een rol achter de schermen. “Ik richt me nu onder meer op het verrichten van hand-en-spandiensten.”
Harrie nam in 1987, na twintig jaar op de planken, de rol van Peerlings als regisseur over. Een van de belangrijkste lessen die hij daarbij leerde, is dat een regisseur het soms moet aandurven om spelers helemaal los te laten. Harrie: “Dan komen de acteerprestaties veel natuurlijker over.” Twee jaar geleden heeft hij het regiestokje doorgegeven aan Jan Cox. Onder meer als assistent-regisseur en decorbouwer is hij nog altijd nauw bij de vereniging betrokken.

In het begin werd er gespeeld in café De Valk. Vanaf 1970 was De Sport de thuishaven van het Soerendonkse toneelgezelschap. Jan: “We hebben daar in totaal vier kasteleins versleten.” Nu het café is gesloten maakt de vereniging gebruik van Den Donck. Daar werd begin april door de volwassen KPJ-SOS-leden voor de eerste keer een zaalstuk opgevoerd.
De vereniging telt op dit moment twintig volwassen leden en brengt voornamelijk blijspelen op de planken. “In Soerendonk komen de mensen vooral naar het toneel om te lachen”, weet Jan. “Een paar keer hebben we een drama gespeeld, maar dat sloeg niet erg aan”, aldus Harrie, “een beetje variatie kan echter geen kwaad. Er hoeft ook niet iedere keer een over-the-top-voorstelling op het toneel te worden gebracht.”

Beide broers bestempelen KPJ-SOS als een hechte club. Behalve de volwassenentak heeft de vereniging sinds 1998 ook een jeugdafdeling, die op dit moment 23 leden telt. Daarmee lijkt de toneelclub ook voor de toekomst verzekerd te zijn van nieuwe aanwas, zowel voor als achter de schermen. Harrie: “De huidige volwassenengroep wordt nu grotendeels gedragen door spelers die als jeugdlid zijn begonnen.” Niet alleen op het podium hebben ze een rol, maar ook daarbuiten, bijvoorbeeld op het gebied van licht en geluid. Jan: “Wel blijft het moeilijk om jongens erbij te krijgen. Dat geldt echter ook voor mannen van boven de veertig.”

Meestal wordt er door de volwassen leden van KPJ-SOS in november begonnen met de repetities voor het nieuwe zaalstuk. Daarbij is er altijd sprake van een gezonde spanning, aldus Jan: “Wij hebben geen try-out. Als amateurs moeten we het meteen de eerste keer goed doen.”
Op zaterdag 27 mei om 14.00, 16.00 en 19.00 uur speelt KPJ-SOS het speciaal voor het jubileum geschreven stuk ‘Ziek, Zielig, Zoet’. Jan: “We houden geen receptie, maar willen het jubileum met het hele dorp vieren.” De voorstelling duurt bijna een uur en wordt verdeeld over drie podia bij Den Donk opgevoerd. Na afloop van de laatste uitvoering is er een feestavond met de Second Hand Band. In de pauzes tussen de voorstellingen zorgt een dj voor de muziek. De entree is gratis.

Powered by Blog Grabber