Vogelexcursie naar De Zoom

De Vogel Werkgroep van IVN Weert e.o. organiseert op zondagmorgen 14 mei a.s. (moederdag) een vogelexcursie naar grenspark De Zoom. Voor de carpoolers: vertrek om 7.00 uur vanaf parkeerterrein Dries (achter…Vogelexcursie naar De Zoom

13-05-2017 20:13 – Ingezonden door Redactie

De Vogel Werkgroep van IVN Weert e.o. organiseert op zondagmorgen 14 mei a.s. (moederdag) een vogelexcursie naar grenspark De Zoom. Voor de carpoolers: vertrek om 7.00 uur vanaf parkeerterrein Dries (achter het NS station in Weert, op zondag kan op dit parkeerterrein gratis worden geparkeerd). Vertrek bij De Zoom om ongeveer 7.15 uur op de splitsing Banendijk/Hollander/Reulisweg).
De wandeling duurt 3 uur. Iedereen is van harte welkom (zowel leden als niet-leden van IVN Weert)! Deelname is gratis.
Grenspark De Zoom is een afgegraven voormalig hoogveengebied in de Peel, in het uiterste oosten van de gemeente Nederweert. Het ligt op 3 km ten oosten van Nederweert-Eind als een 85 groot ha natuureiland te midden van een groot agrarisch gebied. Het maakt deel uit van het zogenaamde Peelvennengebied, ook wel genoemd de Midden-Limburgse Peelrestanten, gelegen ten zuiden van de Noordervaart.
De Zoom is een grote komvormige en omkade laagte, gevormd door turfgraverij. De laagte is ongeveer twee meter diep met heide, vennen, vlaktes met pijpenstrootje en struisgras, oude turfkuilen en wilgestruwelen. In de zandondergrond komt een ondiepe lemige laag voor. Het gebied heeft te lijden onder ernstige verdroging, als gevolg van de ligging in een diep ontwaterd landbouwgebied en de grondwaterwinning voor beregening van gewassen.
Het natuurgebied is eigendom van Staatsbosbeheer. Door de provincie Limburg werd het aangewezen als “Prioritair verdrogingsgebied”, wat wil zeggen dat er door de beheerder en het waterschap binnen en buiten het gebied maatregelen worden voorbereid om de verdroogde toestand te verbeteren. Het beheer streeft met name naar behoud van de hoogveenachtige heidevegetaties en de ontwikkeling van de laagtes tot “zwak gebufferd ven”.
Zeker een aanrader, want: voorgaande jaren was het steeds geweldig v.w.b. waarnemingen en gezelligheid! Doe fijne wandelschoenen aan en neem de verrekijker mee.
Voor meer informatie kan je contact opnemen met excursiecoördinator Jan Aarts, tel. 06-22945702.
Voor meer informatie over IVN Weert en omstreken zie onze website: www.ivnweert.nl.

[vogelillustratie: Rim Beckers]

Powered by Blog Grabber