Vogelvereniging “De Goudvink”

Zoals het bij iedere vereniging aan de orde is slaat ook bij onze vereniging de vergrijzing toe. Om als vereniging levensvatbaar te blijven zijn we op zoek naar nieuwe leden en/of jeugdleden. Graag willen…Vogelvereniging “De Goudvink”

21-05-2017 08:53 – Ingezonden door Redactie

Zoals het bij iedere vereniging aan de orde is slaat ook bij onze vereniging de vergrijzing toe. Om als vereniging levensvatbaar te blijven zijn we op zoek naar nieuwe leden en/of jeugdleden. Graag willen we dan ook alle liefhebbers oproepen die nog geen lid zijn maar toch een volière hebben om zich aan te melden als nieuw lid van onze vogelvereniging. De voordelen van een vogelvereniging zijn:
-Zes keer per jaar een ledenvergadering.
-Maandelijks het vogelblad “Onze Vogels” uitgegeven door de Nederlandse Bond vanVogelliefhebbers (NBvV).
-Bestellen van de ringen tegen een gereduceerde prijs.
-Gezamenlijk tentoonstellingen spelen bij andere vogelverenigingen in de buurt.

Graag zien we dan ook dat er leden bijkomen en we nodigen dan ook iedereen uit om te reageren. De contributie bedraagt slechts €30 per jaar voor leden en € 15,00 per jaar voor jeugdleden. Indien U graag inlichtingen hieromtrent wilt kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden. Voorzitter/ secretaris E. Bijmans 0031 495-492703; Ringencommissaris P. Schoenmaekers 0031 495-592790 Penningmeester J. Velter 0031 495-593427

Powered by Blog Grabber