VVD Cranendonck betreurt situatie aftreden Adams

De VVD-fractie Cranendonck wil zijn verontschuldigingen aanbieden voor de ontstane situatie rondom het aftreden van wethouder Adams.VVD Cranendonck betreurt situatie aftreden Adams

15-11-2016 21:40 – Ingezonden door Redactie

De VVD-fractie Cranendonck wil zijn verontschuldigingen aanbieden voor de ontstane situatie rondom het aftreden van wethouder Adams. Dat staat in een persbericht dat de politieke partij dinsdagavond vrijgaf over de gang van zaken die uiteindelijk hebben geleid tot het terugtreden van de heer Adams. 

In het bericht schrijft de VVD Cranendonck: “Na de aanstellingsprocedure bleek dat de heer Adams relevante informatie uit het assessment niet tijdig gedeeld heeft met de overige wethouders van de gemeente Cranendonck. Op grond hiervan hebben de fractievoorzitters van de coalitiepartijen in een persoonlijk gesprek het vertrouwen in wethouder Adams opgezegd. Na dit gesprek met de heer Adams heeft hij besloten om vanwege persoonlijke redenen zijn ontslag aan te bieden. Juridisch gezien kan alleen de heer Adams uitspraken doen over de persoonlijke redenen van zijn ontslag. Door het ontslag is een wettelijk recht op wachtgeld ontstaan en de heer Adams heeft aangegeven hier niet van af te zien.

Omdat het voor de VVD-fractie onmogelijk is om de persoonlijke redenen van de heer Adams toe te lichten, is ervoor gekozen om hierop geen nadere toelichting te geven. Vanwege de negatieve uitstraling op de gemeente Cranendonck, het aanzien van de Cranendonckse politiek en vragen die ons van diverse kanten gesteld zijn, hebben we alsnog besloten om zoveel als mogelijk openheid van zaken te geven over het ontslag van de heer Adams. Inmiddels zijn ook de fracties van PvdA en ELAN gei¨nformeerd over de achtergronden zoals hierboven beschreven.

De VVD-fractie betreurt de hele gang van zaken omtrent de ontstane situatie rondom het aftreden van wethouder Adams en biedt hiervoor aan alle betrokken haar verontschuldigingen aan. Verder hopen we hiermee deze situatie af te kunnen sluiten, zodat we ons weer volledig kunnen richten op de belangrijke dossiers in de gemeente Cranendonck.”

 

Powered by Blog Grabber